Projekt Genomfört

Ny cykelbana längs Valhallavägen

Östermalm

Valhallavägen är en viktig länk i Stockholms stads cykelvägnät och ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. Längs delar av sträckan behövde framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras. Därför har vi skapat en sammanhängande cykelbana mellan Odengatan och Roslagstullsbacken.

Projektfakta

Sammanhängande och bredare cykelbana

På Valhallavägen har vi skapat en sammanhängande cykelbana från Odengatan till Roslagstullsbacken för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister. Vid Roslagstullsbacken har den nya cykelbanan anslutits till befintlig cykelbana.

Det här har vi gjort:

  • breddat gång- och cykelbanan genom parken mellan Odengatan och Surbrunnsgatan, och sett över belysningen och vegetationen i parken
  • anlagt en ny trafiksignalreglerad cykelöverfart i korsningen Valhallavägen/Surbrunnsgatan/Körsbärsvägen
  • breddat befintliga delsträckor med cykelbana mellan Surbrunnsgatan och Roslagstullsbacken
  • anlagt ny cykelbana på parkeringsytan som sträcker sig från Surbrunnsgatan till Ingemarsgatan, vilket innebär att den ena raden med tvärställda parkeringsplatser har tagits bort. Den motsatta raden med parkeringsplatser är kvar men har snedställts i stället.
  • byggt ihop parkeringsytorna så att det blev en gemensam infart och utfart.

Lättare och säkrare att cykla längs Valhallavägen

Genom projektet har framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister förbättrats. I samband med öppnandet av Norra länken studerade Stockholms stad lämpliga åtgärder för att anpassa det befintliga ytvägnätet till den nya trafiksituation som öppnandet innebar. Valhallavägen är ett prioriterat cykelpendlingsstråk som var i behov av förbättringsåtgärder. På vissa delar av Valhallavägen saknades det cykelbana, och framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister var låg.

Stockholms stad genomförde projektet 2018

Projektet blev klart i oktober 2018.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad