dcsimg
Projekt Planerat

Ny gång- och cykelbana längs Örbyleden

Farsta

Örbyleden är en del av Farstastråket, ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt cykelstråk. Den nya gång- och cykelbanan blir bredare med högre standard på sträckan mellan Lingvägen och Nynäsvägen.

Projektfakta

Staden planerar att rusta upp Gubbängsfältet för idrottsaktiviteter med bland annat en konstgräsplan för fotboll och två rugbyplaner. I samband med upprustningen kommer cykelpendlingsstråket som går över fältet idag att flyttas. Gång- och cykelbanan som idag går utmed en kortare sträcka längs Örbyleden är smal med låg standard och det finns ingen tydlig markering mellan gång- och cykeltrafik.

Bättre framkomlighet med nya och upprustade gång- och cykelbanor

Örbyleden är en del av Farstastråket, ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt cykelstråk. När vi flyttar gång- och cykelbanan från Gubbängsfältet till att gå längs med Örbyleden, skapar vi ett gent cykelstråk som kopplar ihop cykelstråken från Tyresö med cykelstråket längs med Nynäsvägen. Den nya gång- och cykelbanan blir bredare och får högre standard. 

Översiktsbild

Preliminär byggstart 2020

Projektet beräknas starta under våren 2020.

Staden planerar projektet

Stockholms stads trafikkontor planerar projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad