dcsimg
Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter
Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter.
Projekt Planerat

Ny förskola i Fruängen

Fruängen

En ny förskola ersätter den som idag finns på fastigheten Baretten 2 i Fruängen. Projektet innebär dels att det blir fler avdelningar, dels att kraven på tillgänglighet uppfylls.

Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter
Vy från Fredrika Bremers Gata. Illustration Max Arkitekter.
Vy från gården. Illustration Max Arkitekter
Vy från gården. Illustration Max Arkitekter.

Projektfakta

Ny förskola med åtta avdelningar

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola. Förskolan som finns där idag kommer att rivas. Samtidigt rivs paviljongen som ligger på parkmarken intill. 

Krav på tillgänglighet

Den förskola som idag finns på tomten kommer att rivas eftersom den inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Förutom att den nya byggnaden är bättre anpassad för tillgänglighet innebär projektet att antalet avdelningar ökar från sex till åtta.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med planarbetet: 22 februari 2018
  • Samråd: 18 september-24 oktober
  • Granskning: 22 maj – 19 juni 2019. 
    Planen visas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4.
    Planförslaget visas även i Hägersten-Liljeholmens stadsdels-förvaltning, Telefonplan 30, de tider då lokalen har öppet.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2018

Markägare

Marken ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad