Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ny förskola vid Bifrostvägen

Solhem

Detaljplanen, Asbjörn 14, möjliggör en förskola i två plan. Förskolan föreslås ge plats åt omkring 90 barn.

Projektfakta

Vad?

Detaljplan för att möjliggöra byggrätt för en ny förskola i två plan inom fastigheten Abjörn 14 i Solhem i Spånga. Förskolan föreslås ge plats åt omkring 90 barn.

Förskolan ska tillgodose områdets behov. Förskolegården ska utformas för vistelseyta för förskolans barn.

Planområdet är idag obebyggt men har tidigare varit bebyggt med en förskolebyggnad.

När?

  • Start-PM andra kvartalet 2016
  • Samråd fjärde kvartalet 2017
  • Granskning första kvartalet 2018
  • Antagande andra kvartalet 2018

Vem?

Skolfastigheter i Stockholm AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad