Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Ny gång- och cykelbana vid Växthusvägen

Hässelby Villastad

En ny gång- och cykelbana har byggts på Växthusvägen mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Det gjordes i samband med att Växthusvägen förlängdes från Hässelby till Järfälla. Den nya cykelbanan är en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling.

Projektfakta

400 meter lång gång- och cykelbana och säkerhetsåtgärder

En ny gång- och cykelbana har byggts mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen, cirka 400 meter. Vid Skälbyvägen byggs den ihop med den befintliga cykelbanan.

För att öka säkerheten för de som går och cyklar har ett upphöjt övergångsställe att byggts över Växthusvägen vid Skälbyvägen, liksom vid rondellen där Växthusvägen-Blomsterkungsvägen. Belysningen har också rustats upp för att bli mer energisnål.

Målet med den nya gång- och cykelbanan är att fler ska välja att arbetspendla med cykel.

Ökar säkerheten och framkomligheten för dem som går och cyklar

Växthusvägen är del i ett regionalt cykelstråk, men idag finns ingen gång- och cykelbana mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Därför ska framkomligheten förbättras och säkerheten ökas, framförallt för de som går och cyklar.

Projektet avslutades 2017

Arbetet med cykelbanan blev klart hösten 2016. Växthusvägens förlängning för biltrafik blev klar i maj 2017.

Samarbete mellan Stockholm och Järfälla

Stockholms stad i samarbete med Järfälla kommun.

Kontakt

Trafikkontoret

Järfälla kommuns servicecenter

Uppdaterad