Skolans möte med Bolidenplan. Bild: Arkitema
Skolans möte med Bolidenplan. Bild: Arkitema
Projekt Planerat

Ny grundskola och idrottshall i Steningeparken

Årsta

I Steningeparken planerar staden för en grundskola F-9 och en fullstor idrottshall. Projektet är en del av Årstastråkets tredje etapp.

Projektfakta

Ny grundskola och idrottshall

Till följd av att antalet invånare kommer att öka finns ett stort behov av nya grundskolor och idrottshallar. Staden föreslår en ny grundskola F-9 och en fullstor idrottshall i Steningeparken som ligger i korsningen mellan Skagersvägen och Johanneshovsvägen. Ambitionen är att skolgården ska bli så grön som möjligt för att anpassas till den kvarvarande delen av parken. Den kommer även att innehålla ytor för lek och rörelse och lekutrusning, och vara tillgänglig för allmänheten utanför skoltid. 

Planen innebär att en del parkmark försvinner, men viktiga delar som exempelvis lekplatsen bevaras. I planerna ingår även ett nytt promenadstråk och en utveckling av entréerna till parken. 

Sisab och Stockholms stad bygger

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, är byggaktör för skolan och Stockholms stad, fastighetskontoret, är byggaktör för idrottshallen.

Tidplan

Just nu utreds möjligheten att bygga ovanpå Södra länkens trafiktunnel i dialog med Trafikverket. Vi uppdaterar tidplanen framåt så fort vi har mer information.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Idrottshallens möte med Johanneshovsvägen. Bild Arkitema
Idrottshallens möte med Johanneshovsvägen. Bild Arkitema
Skolans möte med Skagersvägen. Bild: Arkitema
Skolans möte med Skagersvägen. Bild: Arkitema
Föreslagen parkentré vid Skagersvägen. Bild: Tengbom
Föreslagen parkentré vid Skagersvägen. Bild: Tengbom
Föreslagen parkentré vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom
Föreslagen parkentré vid Johanneshovsvägen. Bild: Tengbom

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Marija Pavlovic

Projektledare, exploateringskontoret

Stefan Larsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad