dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Ny grundskola och idrottshall i Steningeparken

Årsta

I Steningeparken planerar staden för en grundskola F-9 och en fullstor idrottshall. Projektet är en del av Årstastråkets tredje etapp. Samråd planeras hållas under vintern eller våren 2021.

Projektfakta

Ny grundskola och idrottshall

Till följd av att antalet invånare kommer att öka finns ett stort behov av nya grundskolor och idrottshallar. Staden föreslår en ny grundskola F-9 och en fullstor idrottshall i Steningeparken som ligger i korsningen mellan Skagersvägen och Johanneshovsvägen. Ambitionen är att skolgården ska bli så grön som möjligt för att anpassas till den kvarvarande delen av parken.

Sisab och Stockholms stad bygger

Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, är byggaktör för skolan och Stockholms stad, fastighetskontoret, är byggaktör för idrottshallen.

Tidplan

  • Samråd: 2021
  • Antagande av detaljplanen: 2022
  • Byggstart: 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Årstastråket

Kontakt

Veronica Karlsson

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad