dcsimg
Västberga IP och nya idrottshallen
Västberga IP och nya idrottshallen. Bild: AIX Arkitekter/Aaro & Fahlsten
Projekt Pågående

Ny idrottshall på Västberga IP

Västberga

Stockholms stad bygger en ny fullstor idrottshall på Västberga IP för att fler barn och unga ska få möjlighet att utöva idrott. Den nya hallen ersätter den gamla gymnastikhallen och kommer vara anpassad för inomhusidrotter som innebandy, basket och handboll. Hallen får namnet Telefonplanshallen och invigs den 20 januari 2020.

Bildgalleri

Idrottshallens fasad mot Klensmedsvägen.
Idrottshallens fasad mot Klensmedsvägen. Illustration: AIX Arkitekter
Modell av idrottshallen. Bild: AIX arkitekter
Nya hallens storlek i förhållande till den gamla idrottshallen.
Nya hallens storlek i förhållande till den gamla idrottshallen.

Projektfakta

Stockholm växer hela tiden. Vi blir fler och staden byggs ut och förtätas. Det gör att det blir allt svårare att hitta plats för nya idrottsanläggningar. Staden beslutade därför att riva den gamla gymnastikhallen vid Västberga IP och bygga upp en ny fullstor idrottshall på samma plats.

Den nya hallen kommer vara tillgänglighetsanpassad och inrymma fler omklädningsrum än den gamla hallen. De tillgängliga halltiderna kommer att öka så att fler barn och unga får möjlighet att idrotta. Under dagtid kommer hallen användas för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet och av allmänhet.

Idrottshall med två våningar

För att den nya hallen ska inrymma så mycket som möjligt inom en begränsad markyta byggs den i två våningar som förbinds via två trapphus och hiss. På bottenvåningen kommer det finnas en cafeteria, åtta omklädningsrum varav fyra som används för utomhusidrotten, expedition och tekniska utrymmen. Själva idrottshallen ligger en våning upp och kommer att vara delbar på mitten genom en ridåvägg för att optimera användningen. Här kommer det även finnas förråd och läktare.

Utformning och miljö

Telefonplanshallen utformas för att passa med den närliggande Västbergaskolan och området. På bottenvåningen kommer fasaden få rött tegel. De övre delarna kommer ha träribbor och partier med panel som släpper in dagsljus i hallen men som samtidigt stänger ute värmen. På hallens västra fasad kommer det finnas ett 30 meter långt konstverk i guldfärgad plåt som bildar ett så kallat moirémönster.

Idrottshallen byggs i enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att den uppförs med lokal energiproduktion i form av solceller på tak och godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer på nya byggnader.

Närhet till kommunikationer

Västberga IP ligger inom gångavstånd från Telefonplans tunnelbanestation. Hit går det även att ta sig med buss, bil eller cykel. Parkeringsplats för rörelsehindrade finns på Klensmedsvägen i anslutning till entrén.

Tidplan

Projektet påbörjades i juni 2018 och idrottshallen blev klar i december 2019. Hallen invigs den 20 januari 2020.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Kontakt

Hans Eriksson

Idrottsplanerare, idrottsförvaltningen

Johnny Sanchis

Projektledare, fastighetskontoret

Caroline Berg

Kommunikatör, fastighetskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter i Västberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad