Nya Telefonplanshallen
Foto: Caroline Berg, Stockholms stad
Projekt Genomfört

Ny idrottshall på Västberga IP

Västberga

Stockholms stad har byggt en ny fullstor idrottshall vid Västberga IP och Västbergaskolan. Den nya hallen, som fått namnet Telefonplanshallen, gör att fler barn och unga får möjlighet att utöva idrott. Telefonplanshallen invigdes 20 januari 2020.

Bildgalleri

Telefonplanhallens södra sida
Foto: Caroline Berg. Stockholms stad
Konstverk på fasadens västra sida.
Konstnärlig gestaltning på hallens västra fasad av konstnärsduon Cecilia Aaro och Matilda Fahlsten. Foto: Caroline Berg, Stockholms stad.
Västberga IP och Telefonplanshallen
Foto: Caroline Berg, Stockholms stad

Projektfakta

Stockholm växer hela tiden. Vi blir fler och staden byggs ut och förtätas. Det gör att det blir allt svårare att hitta plats för nya idrottsanläggningar. Staden beslutade därför att riva den gamla gymnastikhallen vid Västberga IP och bygga upp en ny fullstor idrottshall på samma plats.

Telefonplanshallen är tillgänglighetanpassad och inrymmer fler omklädningsrum än den gamla hallen. Under dagtid används hallen för skolidrott och under kvällstid och helger för föreningsverksamhet och av allmänhet.

Idrottshall med två våningar

För att den nya hallen skulle inrymma så mycket som möjligt byggdes den i två våningar som förbinds via två trapphus och hiss. På bottenvåningen finns en cafeteria, åtta omklädningsrum varav fyra som används för utomhusidrotten, expedition och tekniska utrymmen. Själva idrottshallen ligger en våning upp och är delbar på mitten genom en ridåvägg. Här finns även förråd och läktare.

Utformning och miljö

Telefonplanshallen är utformad för att passa med den närliggande Västbergaskolan och området. Fasaden har rött tegel på bottenvåningen och träribbor och polykarbonat på de övre delarna. På hallens västra fasad finns ett 30 meter långt konstverk med ett moriémönster i guldfärgad plåt.

Idrottshallen är uppförd enlighet med kraven för Miljöbyggnad Silver. Det innebär att den har lokal energiproduktion i form av solceller på tak och godkända byggmaterial enligt de miljökrav som staden ställer på nya byggnader.

Tidplan

Projektet påbörjades i juni 2018 och anläggningen färdigställdes i december 2019. Hallen invigdes den 20 januari 2020.

Ansvarig för projektet är Stockholms stad

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Kontakt

Fastighetskontoret

Idrottsförvaltningen

Nyheter i Västberga

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad