dcsimg
Projekt Planerat

Ny stadsdel i Riksby

Det tidigare industriområdet vid Lintaverken i Riksby söder om Bromma flygplats kan omvandlas till en stadsdel med cirka 900 bostäder, skola och verksamheter.

Projektfakta

Bostäder och skola i ny stadsdel

Det tidigare industriområdet vid Lintaverken i Riksby söder om Bromma flygplats kan omvandlas till en stadsdel med bostäder och verksamheter, i enlighet med programför Centrala Bromma.

Detaljplanen ska pröva omfattning, placering och utformning av cirka 900 bostäder (varav hälften är hyresrätter och hälftenbostadsrätter), cirka 163 000 kvm BTA verksamhetsyta, grundskola,förskolor, idrott, allmänna platser och en pumpstation för fjärrvärme.

En del av centrala Brommas utveckling

Norra Riksby har ett strategiskt läge med närheten till spårbundenkollektivtrafik vid Brommaplan och Abrahamsbergs tunnelbanasamt tvärbanestation norra Ulvsunda. Tillsammans med områdetsgröna karaktär och kvaliteter i intilliggande koloniområden, Lillsjön och naturområden har norra Riksby mycket goda möjligheter attutvecklas till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och verksamheter. 

Utvecklingen av Riksby är en del av utvecklingen av centrala Bromma med Brommaplan som tyngdpunkt. Program för centrala Bromma (diarienummer 2010-20840) godkändes av SBN den 31 augusti 2017. Det är av stor vikt att programmets helhetsgrepp behålls i denna och kommande detaljplaneetapper.

Detaljplanen är den första av flera planerade etapper. Planområdet omfattas huvudsakligen av fastigheten Riksby 1:13 och delar av Ulvsunda1:1 och Riksby 1:1 som ägs av Stockholms stad. Utbyggnaden av området ska planeras så att det fungerar med pågående verksamhet på Bromma flygplats och med en framtida stadsutveckling i enlighet med översiktsplanens inriktning.

Tidplan

 • Start-PM juni 2019
 • Samråd juni 2021
 • Granskning september 2022
 • Antagande dec 2022

Aktörer

 • Stockholms stad
 • AB Stockholmshem
 • Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
 • Maxera Bostad 12 AB
 • Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB
 • Svea fastigheter Bostad AB.
 • Sagax Projektutveckling AB.
 • Fastighetspartner Bromma AB 

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Stenqvist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad