dcsimg
Fotomontage över gatuvy från Grundtvigsgatan (Niras arkitekter).
Fotomontage över gatuvy från Grundtvigsgatan (Niras arkitekter).
Projekt Planerat

Ny större förskola i Blackeberg

Blackeberg

I korsningen Grundtvigsgatan och Kaj Munks väg i Blackeberg där en tidigare förskola rivits planeras nu en ny större förskola i tre våningar.

Fler bilder

Förskoletomten, vy från parkleken.
Förskoletomten, vy från parkleken. Den röda byggnaden är nu riven.
Illustrationsplan som visar förslag till placering samt utformning av gårdsytor (Niras arkitekter).
Illustrationsplan som visar förslag till placering samt utformning av gårdsytor (Niras arkitekter).

Projektfakta

Nya förskolan blir tre våningar 

Förslag till detaljplan för att kunna bygga en ny förskola i tre våningar inom fastigheten Hälsingen 3 i Blackeberg, Bromma. Man bygger på höjden för att bevara yta för barnen på den gårdsplan som finns inom fastigheten. Förskolan får fem avdelningar.

På platsen har det tidigare legat en förskola i ett plan från 50-talet som rivits.

Planområde

Planområdet är beläget i korsningen Grundtvigsgatan och Kaj Munks väg i Blackeberg. Planområdet är cirka 1 500 kvadratmeter stort och omfattar fastigheten Hälsingen 3 samt del av fastigheten Blackeberg 3:1. Inom 500 meters avstånd finns både Islandstorgets och Blackebergs tunnelbanestationer.

Behovet av förskoleplatser i området ökar

SISAB bedömer att en större förskola behövs på platsen eftersom behovet av förskoleplatser i Blackeberg är stort och ökar med ny bebyggelse.

För planområdet gäller områdesprogram för Blackebergsvägen (2011-04726) som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013-10-17. Syftet med programmet är att, i gränslandet mellan stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby, skapa förutsättningar för ny bebyggelse med bostäder, verksamheter och service. Genom ett strukturellt helhetsgrepp omfattande gator och grönstruktur ska programmet förstärkta kopplingarna mellan Blackeberg och Södra Ängby. När ny bebyggelse tillkommer är det också angeläget att skapa plats för nya förskolor och skolor.

Tidplan 

  • Plansamråd 9 oktober–20 november 2018
  • Granskning 29 april–26 maj 2020. Planförslaget visas i Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
  • Antagande i SBN 3:e kvartalet 2020.

Ägare och byggherre

Marken inom fastigheten ägs av Stockholm stad. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) är tomträttshavare som vill bebygga fastigheten. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad