Karta med planområdet markerat i rött.
Karta med planområdet markerat i rött.
Projekt Planerat

Nya bostäder i Hässelby Gård

Hässelby Gård

Den nya planen ska pröva möjligheten att bygga 50-70 nya lägenheter i korsningen Loviselundsvägen och Stallpojksbacken. Förslaget kommer beröra fastigheterna Springbrunnen 1 och del av Grimsta 1:2.

Projektfakta

Nya bostäder i Hässelby Gård

Planen ska pröva möjligheten att bygga ett lamellhus på fyra våningar med 50-70 lägenheter. Området som berörs ligger vid korsningen Loviselundsvägen och Stallpojksbacken och består idag av naturmark och parkering kopplat till Hässelby bollplan. En ny parkering kommer ordnas för besökande till bollplanen.

Även återvinningsstationen som finns på platsen påverkas, och den planeras att flyttas till andra sidan Loviselundsvägen.

Sammanhållen, tät och levande stadsmiljö

Det som föreslås i planen passar bra ihop med nuvarande bebyggelse och struktur. I Stockholms byggnadsordning anges Hässelby Gård som tunnelbanestad och en förtätning kommer att ge fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv samtidigt som den förstärker den lokala handeln. 

Tidplan 

  • Samråd: första kvartalet 2020.
  • Granskning: första kvartalet 2021.
  • Antagande: andra kvartalet 2021. 

Byggherre

Byggherre är Veidekke Bostad AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Christopher Berk

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Nina Wahlman Fält

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad