Vy på flerbostadshus vid gata. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild för Ammarfjället. Bild: HSB
Projekt Genomfört

Nya bostäder i östra delen av Traneberg

Traneberg

I östra delen av Traneberg vid Margretelundsvägen, Tranebergsvägen, Tranebergsslingan och Kinnekullevägen inom fastigheten Traneberg 1:13 har det byggts cirka 100 bostäder i flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Stockholms stad har lagt om Tranebergsslingan och rustar upp Tranebergsängen.

Projektfakta

Byggaktörer bygger hyresrätter och bostadsrätter

HSB, Järntorget och Riksbyggen är byggaktörer för bostäderna i projektet.

HSB har uppfört 37 hyresrätter intill Margretelundsvägen inom sin befintliga tomträtt Ammarfjället 1. Lägenheterna fördelas över två korta lamellpunkthus i 5-7 våningar. HSB:s hus färdigställdes under 2020.

HSB:s webbsida om hyresrätter i Traneberg, Ammarfjället

Järntorget har uppfört cirka 25 bostadsrätter intill Kinnekullevägen. Lägenheterna fördelas över två lamellhus i 5 våningar med souterrängplan mot Kinnekullevägen. Järntorgets hus färdigställdes 2021.

Järntorgets webbsida för Vista, Traneberg.

Riksbyggen uppför 50 bostadsrätter intill Tranebergsvägen, över nuvarande korsning med Tranebergsslingan. Lägenheterna kommer inrymmas i ett lamellhus i 4 våningar. Tranebergsslingan har fått en ny sträckning runt det nya kvarteret. Riksbyggen påbörjade markförberedande arbeten vid årsskiftet 2020/2021 och byggnation av bostäder beräknas starta under våren 2022.

Riksbyggens webbsida för bostadsrättsföreningen Traneberg.

Tranebergsslingan har fått annan sträckning

Stockholms stad har dragit om del av Tranebergsslingan mellan Drottningholmsvägen och Tranebergsvägen för att kunna inrymma den nya bebyggelsen inom Riksbyggens del av projektet. Arbetena startade i juni 2019 och avslutades under våren 2020. Stockholm Vatten har även genomfört ledningsarbeten i området som avslutades under våren 2021.

Elnätsstation har byggts vid Tranebergsvägen/Svartviksvägen

I hörnet av Tranebergsängen vid Tranebergsvägen/Svartviksvägen har Ellevio byggt en elnätstation. Det innebar att en av boulebanorna, som tidigare fanns på platsen togs bort. Denna har nu ersatts i samband med upprustningen av Tranebergsängen.

Upprustning av Tranebergsängen

I samband med att nya bostäder byggs i området har Stockholms stad rustat upp Tranebergsängen som fått ett större utbud av aktiviteter för alla åldrar. Mindre åtgärder genomförs också i parkmarken intill Järntorgets bebyggelse. Ny tennisplan och nya boulebanor ingår i upprustningen. Upprustningen av Tranebergsängen påbörjades hösten 2020 och färdigställdes under sommaren 2021.

Tranebergsängen rustas upp

Nyheter

Vill du veta mer?

Detaljplanen förprojektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad