dcsimg
Vy på flerbostadshus vid gata. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild för Ammarfjället. Bild: HSB
Projekt Pågående

Nya bostäder i östra delen av Traneberg

Traneberg

Planområdet ligger i östra delen av Traneberg vid Margretelundsvägen, Tranebergsvägen, Tranebergsslingan och Kinnekullevägen och utgör delar av Traneberg 1:13. Inom projektet Tranebergsslingan kommer det att byggas cirka 100 lägenheter i flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. Stockholms stad kommer att dra om Tranebergsslingan och rusta upp Tranebergsängen.

Projektfakta

Byggaktörer bygger hyresrätter och bostadsrätter

HSB, Järntorget och Riksbyggen är byggaktörer för bostäderna i projektet.

HSB uppför cirka 37 hyresrätter intill Margretelundsvägen inom sin befintliga tomträtt Ammarfjället 1. Lägenheterna fördelas över två korta lamellpunkthus i 5-7 våningar. HSB planerar byggstart i augusti 2018 med preliminärt färdigställande januari 2020.

HSB:s webbsida om hyresrätter i Traneberg, Ammarfjället.

Järntorget uppför cirka 25 bostadsrätter intill Kinnekullevägen. Lägenheterna fördelas över två lamellhus i 5 våningar med souterrängplan mot Kinnekullevägen. Järntorget planerar byggstart i november 2018 med preliminärt färdigställande januari 2020.

Järntorgets webbsida för Vista, Traneberg.

Riksbyggen uppför cirka 45 bostadsrätter intill Tranebergsvägen, över nuvarande korsning med Tranebergsslingan. Lägenheterna kommer inrymmas i ett lamellhus i 4 våningar. Byggnationen förutsätter att Tranebergsslingan leds om runt det nya kvarteret. Riksbyggens del av projektet kan påbörjas först när omläggningen av Tranebergsslingan är färdigställd. Riksbyggens byggstart blir preliminärt 2020.

Riksbyggens webbsida för bostadsrättsföreningen Traneberg.

Upprustning av Tranebergsängen och gatuarbeten

Stockholms stad ansvarar för att dra om Tranebergsslingan mellan Drottningholmsvägen och Tranebergsvägen för att kunna inrymma den nya bebyggelsen inom Riksbyggens del av projektet. Stockholms stad rustar även upp Tranebergsängen som får ett större utbud av aktiviteter för alla åldrar, samt genomför mindre åtgärder i parkmarken intill Järntorgets bebyggelse.

Stockholms stad planerar preliminärt att påbörja arbetet under våren 2019, med preliminärt färdigställande 2020.

Tranebergsslingan får annan sträckning och Elnätsstation byggs vid Tranebergsvägen/Svartviksvägen

Del av Tranebergsslingan kommer att byggas om och få en annan sträckning på grund av att nya bostäder ska byggas på platsen. Arbetena startar i juni och beräknas pågå till december 2019. Det innebär att tennisplanen tas bort.

I hörnet av Tranebergsängen vid Tranebergsvägen/Svartviksvägen kommer Ellevio att bygga en elnätstation. Arbetena beräknas starta i juni 2019. Det innebär att en boulebana tas bort.

I samband med att nya bostäder byggs i området planerar Stockholms stad för en upprustning av Tranebergsängen. Ny tennisplan kommer då att utredas och plats för nya boulebanor kommer då att ses över.

Nyheter

Vill du veta mer?

Detaljplanen förprojektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Edward Billerholm

Byggprojektledare, konsult, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad