Illustration karta som visar de fyra bostadshusen med omgivning.
Förslag till princip för placering av ny bebyggelse på planområdet. Illustration: Joliark
Projekt Planerat

Nya bostäder i Sundby i närheten av Bromstensvägen

Sundby

16 bostäder i 4 mindre flerbostadshus planeras att byggas i Sundby i närheten av Bromstensvägen, Elisabet 4 och 18. Bostadshusen anpassas för områdets karaktär med både villabebyggelse och högre bebyggelse.

Projektfakta

Villaområdet i Sundby karaktäriseras av uppväxta trädgårdar och villabebyggelse från olika tidsepoker. Den nya bebyggelsen ska genom sin skala och utformning möta den småskaliga villabebyggelsen samt anpassas till högre bebyggelse på andra sidan Bromstensvägen.

På planområdet finns idag två friliggande villor med tillhörande byggnader som kommer att rivas för att ge plats åt de nya bostadshusen.

Fyra nya bostadshus

De fyra husen som planeras bli 16 bostäder byggs i två till tre våningar. Förslaget innebär lägenheter i varierande storlek, två till fyra rum och kök. Bostäderna avses upplåtas som bostadsrätter. Det blir entréer mot nordväst och sydöst. Infart mot Stackvägen och Herdevägen föreslås och parkering på tomten.

Levande stadsmiljö

Spånga är ett område med stora stadsutvecklingsmöjligheter. I översiktsplanen ser man att Bromstensvägen, norr om fastigheten, i framtiden kommer att omvandlas till en urban och levande stadsmiljö. Närheten till Spånga centrum och Spånga station ses som en fördel.

Byggaktör

Fastigheterna ägs av Aborn AB 1.

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen: Juni 2024
  • Granskning av detaljplanen: Mars 2025
  • Godkännande av detaljplanen: Juli 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sarah Blake Elmvall

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad