Perspektiv mot det nordvästra hörnet sett från Åstorpsringen.
Perspektiv mot det nordvästra hörnet sett från Åstorpsringen.
Projekt Pågående

Nya bostäder nära Dalens centrum

Gamla Enskede

100 nya hyresrätter byggs i form av ett kringbyggt bostadskvarter på fastigheten Skördetröskan 1 i Dalens centrum. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Aktuell information

I november 2021 påbörjades stadens arbeten. Vi gör förberedande arbeten inför kommande bostadsbyggnation vid Åstorpsringen nära Dalens centrum. Vi kommer också att bredda en befintlig cykelbana.

Arbetet utförs av JVAB på uppdrag av Stockholms stad.

Arbetstider

Arbete tillåts generellt under dagtid, det vill säga helgfri måndag till fredag, klockan 7.00-19.00. Vid behov kan arbetet komma att utföras under andra tider.

Förmedling av bostäder

De nya bostäderna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

Bostadsförmedlingen, deras webb.

Projektfakta

Ny entré till Dalens centrum med 100 bostäder

Genom projektet får Dalen Centrum cirka 100 nya bostäder i form av ett kringbyggt bostadskvarter på fastigheten Skördetröskan 1. Syftet är även att skapa förutsättningar för en bättre stadsmiljö och en mer välkomnande och tydlig entré till Dalens centrum.

Genom att riva befintligt parkeringsdäck och justera Åstorpsringens läge kan ett kringbyggt bostadskvarter med en grön innergård och underbyggt garage åstadkommas. Projektet innehåller cirka 100 nya hyreslägenheter med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. Då parkeringsdäckets slutna och monotona betongfasader ersätts med ett kringbyggt bostadskvarter, med entréer och lokaler i bottenvåningen, skapas goda förutsättningar för en mer levande stadsmiljö i området.

Kompletteringen sker i direkt anslutning till service och kollektivtrafik.

Byggaktör

Svenska Bostäder

Tidplan

  • Start-PM, tredje kvartalet 2014
  • Samråd, 2017-05-09 tom 2017-06-20
  • Granskning, 23 maj 2018 – 20 juni 2018
  • Antagande, 4 kvartalet 2018
  • Detaljplanen vann laga kraft den 21 september 2020.
  • Staden höll byggstart under kvartal 4 2021.
  • Byggstart för bostäderna skedde under 2022.

Varför behövs fler bostäder?

Nya bostäder och en bättre stadsmiljö i Dalen. Förändringarna kan bidra till att skapa en mer levande, öppen och trygg stadsmiljö samt en mer välkomnande entré till centrum.Stockholm är en snabbt växande stad och beräknas ha runt 1,1 miljoner invånare år 2030. För att möta invånarnas behov har staden som mål att skapa ett brett utbud av bostäder och verksamheter i områden med god kollektivtrafik. Dalen är ett sådant område.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för projektet är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Kenza Qazi

byggprojektledare (konsult), exploateringskontoret

Elana Svanström

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad