dcsimg
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Projekt Planerat

Nya bostäder och idrottshall på Årstafältet

Östberga

På Årstafältet, i etapp 3, planerar staden ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola, en idrottshall och butikslokaler. Detaljplanen var på samråd sommaren 2017, och väntas preliminärt antas i början av 2021.

Projektfakta

Detaljplanen på granskning 2020

Samrådet om detaljplanen för etapp 3 avslutades den 20 augusti 2017. Omarbetning av detaljplanen pågår. Det omarbetade förslaget väntas antas i början av 2021. 

400 lägenheter, en ny grundskola och en ny idrottshall

Detaljplaneförslaget innehåller ca 400 lägenheter, en F-9-skola för ca 900 elever, två förskolor med sammanlagt 10 avdelningar, en idrottshall och verksamhetslokaler.

Ett viktigt mål för etapp 3 (och för övriga Årstafältet) är att skapa en levande och trevlig stadsmiljö. Gatorna planteras med träd och byggnaderna utmed huvudgatan får lokaler för butiker och service i bottenvåningarna. Gatan utmed parken blir en del av ett sammanhängande stråk som sträcker sig runt den nya parken.

Bostäderna får gårdar med plats för utevistelse och småbarnslek. Även taken kommer till viss del att användas för terrasser och odling.

Årsta Golf ligger delvis inom etapp 3 och påverkas därmed av byggplanerna. I december 2018 gav exploateringsnämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda hur Årsta golf kan flyttas och inrymmas inom området. I det arbetet har förvaltningen förutsatt att mängden bostäder inte får påverkas. För att inte påverka den tillgängliga friytan per invånare och inte skapa barriärer kan en mer komprimerad golfanläggning bibehållas i någon del av Årstafältet eller i närheten. Slutligt beslut om exakt vad som händer med golfverksamheten kommer längre fram.

Byggaktörer

De byggaktörer som deltar i arbetet med detaljplanen är Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB. Skolfastigheter i Stockholm AB planerar F-9-skolan och förskolan. Fastighetskontoret ansvarar för att planera idrottshallen.

Tidplan

  • Detaljplanen var på samråd 7 juni - 20 augusti 2017. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 12 och 13 juni 2017 i Östbergaskolan.
  • Granskning av detaljplanen: September 2020.
  • Detaljplanen antas i kommunfullmäktige: Början av 2021.
  • Byggstart av bostäder och skola: 2024. Innan byggandet kan börja ska grundförstärkningar göras, och nya ledningar, gator med mera förberedas.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Bilden visar en illustrerad plan över etapp 3.
Illustrationsplan över etapp 3. White arkitekter.
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Fortis fastigheters kvarter A. Illustration: Vera och Bergkrantz arkitekter
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Svenska Hus kvarter B. Illustration: Esencial arkitekter och Arkitema Architects
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Bilden visar Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
Olov Lindgrens kvarter C. Illustration: BAU arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
I Årstafältets tredje etapp planeras en ny fullstor idrottshall. Bild: AIX arkitekter
Bilden visar den norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Norra fasaden på skolan och förskolan. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Skolan och förskolan sedda från rondellen. Illustration: SISAB/Cedervall arkitekter
Bilden visar en illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB
Illustration av skolans och förskolans gård. Sven Hermelin arkitekter AB

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad