Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya bostäder och lokaler i Örnsbergs industriområde

Hägersten

Örnsbergs industriområde planeras att utvecklas till en funktionsblandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Projektfakta

Cirka 700-1200 bostäder

Planen är att utveckla Örnsbergs industriområde i Hägersten till en funktionsblandad stadsmiljö med 700-1 200 nya bostäder samt verksamheter och offentlig service. Det finns också behov av en ny skola i närområdet. I planområdet ingår även en överdäckning av Örnsbergs tunnelbanestation.

Industriområdet består idag av en bebyggelse från 1940-1990-tal. I flera av byggnaderna har det hanterats miljöfarliga ämnen, men det finns inte ännu en sammanvägd bild över den faktiska föroreningsgraden.

Stärkt koppling

Stadsutvecklingen ska stärka Örnsbergs centrum som målpunkt, utveckla stadskvaliteter i gaturummen i området samt stärka kopplingen mellan Örnsberg, Axelsberg och Mälaren.

Fastigheten Pincetten 1 samt intilliggande naturmark markanvisades till Hefab under 2017. Industriområdet är i övrigt i huvudsak privatägt genom Riksbyggen, Genova, Vincero, Corem och Stockholmshem.

Tidplan

Start-PM: december, 2019
Samråd: kvartal 1, 2022
Granskning: kvartal 3, 2022
Antagande: kvartal 1, 2023

Byggaktörer

Hefab, Riksbyggen, Genova, Vincero, Corem och Stockholmshem.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Alexander Karbassi

projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad