Visionsbild på den nya rondellen och det nya torget i Svedmyra.
Nya rondellen och torget i Svedmyra. Husen är ritade av ÅWL arkitekter och Amneby Forslund arkitekter.
Projekt Genomfört

Nya bostäder och ny förskola i Svedmyra

Svedmyra

På fastigheten Brevlådan i Svedmyra har Familjebostäder och JM byggt närmare 300 nya bostäder. Inflyttningen i Familjebostäders lägenheter påbörjades vid årsskiftet 2016/2017. JM:s lägenheter blev klara för inflyttning under 2018. Under sommaren 2019 anlade staden en ny gångväg.

Projektfakta

Cirka 300 nya bostäder

Totalt byggs i området:

  • Familjebostäder bygger 125 hyreslägenheter vid Postiljonsvägen, Selebovägen, Grycksbovägens östra sida och nordväst om korsningen Grycksbovägen/Jösseforsvägen.
  • JM bygger 166 bostadsrätter utmed Enskedevägens västra sida. Byggstarten var i oktober 2016.

Den gamla förskolan på Enskedevägen har rivits. En ny förskola har byggts längre ner på Enskedevägen. På den nya platsen är gården mindre störd av trafik än på den gamla. Den nya förskolan öppnade hösten 2016.

I samband med att bostäderna byggdes har staden rustat upp Oppundaparken, parkytorna vid Svedmyra tunnelbanestation och skapat en mindre lekplats nära Sotholmsvägen.

Byggaktörer

Stockholms stads exploateringskontor har byggt nya gator, parker och torg. JM och Familjebostäder har varit byggaktörer för bostadshusen. Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) byggde den nya förskolan.

Tidplan

Stadens mark- och gatuarbeten startade sommaren 2014 och avslutades i slutet av 2016. När bostadshusen blev klara gjorde staden finplanering, till exempel lade gatsten och planterade träd.

Familjebostäder påbörjade byggandet av sina nya lägenheter våren 2015 och första inflyttning var vid årsskiftet 2016/2017. JM byggstartade i oktober 2016 och första inflyttning var under våren 2018.

Under 2019 gjordes avslutande arbeten på plats. Staden anlade under sommaren 2019 en ny gångväg i området.

Vill du veta mer?

Detaljplanen för Svedmyra, kvarteret Brevlådan, är antagen och har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av planhandlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tyck till om trafik- och utemiljö

Det här projektet är genomfört och därmed avslutat. Om du vill felanmäla, har en fråga eller en synpunkt om platsen, använd stadens e-tjänst.

Tyck till om trafik- och utemiljö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad