dcsimg
Bilden visar den kommande bebyggelsen i etapp 1 på Årstafältet.Illustration: White arkitekter
I etapp 1 ska drygt 1 000 nya bostäder byggas. Illustration: White arkitekter.
Projekt Pågående

1000 nya bostäder och nya förskolor på Årstafältet, etapp 1

Östberga

I den första etappen på Årstafältet kommer det att byggas cirka 1 000 lägenheter, park, butikslokaler och förskolor. I juni 2018 startade de förberedande markarbetena.

Just nu på Årstafältet

Arbetsområdet efter utökningen. 

Utökat arbetsområde

Det finns material från det pågående arbetet som vi senare kommer kunna återanvända i projektet. Det ska nu tills vidare förvaras på en del av fältet som tidigare varit tillgänglig för allmänheten. Utökningen av arbetsområdet sker under hösten.

I området fanns en grillplats. Närmsta grillplats är nu istället på andra sidan Östbergavägen ovanför Kvarnbacksskogen, ungefär vid Tussmötevägen 304.

 

Lekplats har öppnats upp

Vi har nu öppnat upp lekplatsen utanför Sandfjärdsgatan 66/72. Den kommer även fortsättningsvis att vara öppen utom under vissa perioder då arbetet i det området kan komma att kräva en lite större säkerhetszon. Tidigare har det funnits information om att lekplatsen utanför Sandfjärdsgatan 46 skulle öppna, men det har inte varit möjligt på grund av hur arbetet fortlöpt. 

Dammbindning på söndagar

För att minimera störningar av byggdamm kommer vi att vid behov utföra bekämpande åtgärder vissa söndagar framöver. Detta för att dammet ska bindas med full effekt innan arbetena drar igång på måndagen.

Trafikavstängning på Sandfjärdsgatan

På grund av arbete med läggning av ledningar är Sandfjärdsgatan avstängd för biltrafik i höjd med Sandfjärdsgatan 10-14. Arbetet startade den 18 februari 2019 och pågår preliminärt fram till sommaren 2020. Cykel- och gångvägar kommer fortsatt att finnas. Klicka här för att se information om alternativa körvägar.

Titta på Årstafältet i 3D

Nu kan du titta på 3D-vyer över de planerade bostadskvarteren och delar av parken på Årstafältet. Om du har 3D-glasögon får du ännu bättre djup i vyerna. Var medveten om att det som visas är skisser och att det kan bli förändringar. I de kvarter där vi inte har kommit så långt i planeringen visas bara volymer.

3D-vyer över Årstafältet

Mer om pågående arbeten på Årstafältet

Om projektet

1 000 lägenheter och tre förskolor

I den första etappen kommer det att byggas cirka 1 000 nya bostäder,  varav cirka 125 studentlägenheter och cirka 15 stadsradhus. Det ska även bli butikslokaler, tre förskolor och park. Ett av målen för Årstafältet är att det ska bli en levande stadsdel med fina offentliga miljöer. Husen kommer därför att få entréer ut mot gatan och verksamheter i bottenvåningarna. På flera ställen utmed gatorna anläggs små torg och platser som blir tillgängliga för alla.

Bilparkeringsplatser för de boende byggs i garage under marken. Vi räknar med 0,5 platser per lägenhet och 0,1 platser per studentlägenhet.

Innan bostäderna börjar byggas kommer delar av parken att anläggas. En ny dagvattendamm ska byggas och koloniområdet har flyttats till en ny plats på fältet. 

Många byggaktörer ger variation

Flera olika byggaktörer medverkar i etappen. Det ger stor variation i bebyggelsens typ, höjd, form och stil. Många har hämtat inspiration från Årsta centrums 50-talsstil. Byggaktörer är Abacus, Järntorget, HSB Bostad, HSB Stockhom, Erik Wahlin, Maxera, Ikano, Svenska Bostäder, SKB, Einar Mattsson, Veidekke och SISAB (förskolan).

Tidplan

Detaljplanen för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken i december 2015. Planerna överklagades sedan i olika instanser upp till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna vann därmed laga kraft. 

De förberedande markarbetena startade i juni 2018. I slutet av 2019 är det beräknad byggstart för de första bostadskvarteren. Första inflyttning blir tidigast under 2021.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Nyheter

Bildgalleri

Vy på hus. Människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild Kvarter Aa, Abacus. Illustration: Tovatt Architects & Planners
Bild på hus. Människor och träd i förgrunden.
Visionsbild Kvarter Ab, Järntorget. Illustration: Grad.
Bild på hus och människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild Kvarter Ba och Bb, HSB.
Vy på hus. Människor som promenerar, cyklar och umgås.
Visionsbild Kvarter C, Erik Wallin. lllustration: Berg, C. F. Møller Architects, K Jellander + Sjöberg arkitektkontor
Vy på hus. Människor som promenerar och cyklar. Träd.
Visionsbild Kvarter Da, Maxera Bostad. Illustration: Varg arkitekter
Bild på hus. Människor som promenerar och bilar på gator.
Visionsbild Kvarter Db, Ikano Bostad. Illustration: Sandellsandberg arkitekter
Bild på hus och människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild Kvarter E, Svenska Bostäder. Illustration: Ettelva arkitekter
Vy på hus. Människor som cyklar och promenerar.
Visionsbild Kvarter F, SKB. Illustration: Bergkrantz arkitekter
Vy på hus. Människor som promenerar. Cyklar och djur.
Visionsbild Kvarter Gb, Einar Mattsson. Illustration: Vera Arkitekter
Vy på förskola.
Visionsbild Kvarter H, SISAB. Illustration: Sweco Architects
Vy på hus. Människor som promenerar.
Visionsbild Kvarter Ia, Svenska Bostäder.
Bild på hus, människor som promenerar och cyklar på gång- och cykelväg framför
Visionsbild Kvarter Ib och Ic, Veidekke. Illustration: Kjellander + Sjöberg
Illustration på hus.
Illustration på huvudgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustrationsplan på området.
Illustration på Norra lokalgatan i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Vallastråket i etapp 1, Årstafältet.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.
Illustration av Parkbryggan, Årstafältet etapp 1.
Flygfoto över park- och grönområde
I den västra delen av parken, på den så kallade aktivitetsbryggan, planerar vi ytor för lek och spontanidrott. Bild: White arkitekter
Flygbild över parkområden kantat av hus.
Visionsbild Stadsdelsparken.
Bild på grönområde men vatten, människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild på parkbrygga.

Byggaktörer i etapp 1

Kartvy över kommande bebyggelse i Årstafältets första etapp.

  • Kvarter A, Foxen Aa: Abacus, 70 bostäder Ab: Järntorget, 74 bostäder
  • Kvarter B, Hedsjön Ba: HSB Bostad, 81 bostäder Bb: HSB Sthlm, 81 bostäder
  • Kvarter C, Lejaren Erik Wallin, 97 bostäder
  • Kvarter D, Näckten Da: Maxera, 55 bostäder Db: Ikano, 55 bostäder
  • Kvarter E, Svegsjön Svenska Bostäder, 169 bostäder
  • Kvarter F, Stödesjön SKB, 100 bostäder
  • Kvarter G, Ottnaren Ga: vakant, 52 bostäder Gb: Einar Mattsson, 71 bostäder
  • Kvarter H, Borlången SISAB, förskola, 8 avdelningar, 144 elevplatser
  • Kvarter I, Borlången Ia: Svenska bostäder, 43 bostäder Ib: Veidekke, 32 bostäder Ic: Veidekke, 8 bostäder Id: Veidekke, 5 bostäder Ie: Einar Mattsson, 22 bostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mattias Nilsson

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad