Visionsbild av kontorshuset sett från Tenstastråket
Visionsbild av kontorshuset sett från Tenstastråket (Bergkrantz Arkitektur)
Projekt Planerat

Bostäder och kontorshus i Tensta

Tensta

Förslag om att bygga ett nytt kontorshus för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning på fastigheten Kämpinge 2 i Tensta. Samtidigt byggs cirka 170 nya lägenheter. Staden har beslutat att inte flytta Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning till kvarteret Kämpinge. Detaljplanen är därför vilande. Läs mer under tidplan.

Projektfakta

Nya lägenheter och nytt kontorshus i Tensta

Den nedlagda Kämpingeskolan ersätts med ett nytt kontorshus för Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning och cirka 170 nya bostäder.
I kontorshuset kommer också medborgarkontoret i Tensta att flytta in och totalt kommer huset att erbjuda cirka 280 arbetsplatser. 

"Främja en levande stadsmiljö i hela staden"

Så är en av fyra strategier i Översiktsplanen formulerad. Projektet stämmer också väl överens med följande vägledningar: 

  • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
  • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
  • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
  • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare. 

Tidplan

  • Samrådsperioden avslutades 2 oktober 2018 
  • Staden har beslutat att inte flytta Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning till kvarteret Kämpinge. Detaljplanen vilar för att avvakta vad som istället kan byggas i den västra delen av kvarteret Kämpinge. I den östra delen och i samma detaljplan ingick Svenska Bostäders planer att uppföra cirka 170 hyreslägenheter. Även den delen av planen är vilande tills vidare.

Byggherre

Svenska Bostäder är byggherre för både kontorshuset och för bostäderna. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Visionsbild av kontorshuset sett från Tenstagången (Bergkrantz Arkitektur)
Visionsbild av kontorshuset sett från Tenstagången (Bergkrantz Arkitektur)
Nya bostäder kvarteret Kämpinge Tensta
Södra kvartersgatan Kämpinge (Bergkrantz Arkitektur)
Fasader kvarteret Kämpinge i Tensta (Bergkrantz Arkitektur)
Fasader kvarteret Kämpinge i Tensta (Bergkrantz Arkitektur)
Fasader kvarteret Kämpinge i Tensta (Bergkrantz Arkitektur)
Fasader kvarteret Kämpinge i Tensta (Bergkrantz Arkitektur)
Situationsplan kvarteret Kämpinge i Tensta
Situationsplan kvarteret Kämpinge i Tensta (Bergkrantz Arkitektur)
Flygfoto där planområdet ringats om med rött
Planområdet från söder med planområdet inringat med rött med Kämpingeskolan och gymnastiksal
Tecknad bild ovanifrån med planområdet inringat
Aktuellt planområde markerat med röd ruta

Kontakt

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad