dcsimg
Bilden visar en karta med detaljplaneområdet för etapp 2 norra markerat.
Projekt Planerat

500 nya bostäder på Årstafältet

Östberga

I Årstafältets etapp 2 norra planerar staden flera nya kvarter med cirka 500 nya lägenheter och lokaler för service och handel. Detaljplanen för etapp 2 norra planeras antas i början av 2021.

Projektfakta

500 nya lägenheter och nya lokaler

Etapp 2 har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar. Sedan samrådet 2015 har etappen delats in i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Staden har tagit fram separata detaljplaner för respektive del.

Staden föreslår flera nya kvarter med ca 500 nya lägenheter och lokaler för service och handel. Från tvärbanans befintliga hållplats "Årstafältet" planerar vi ett stråk ner mot det nya stadsdelstorget och den stora parken. Vi planerar ett parkeringsgarage (främst för de boende i området), kontor och eventuellt hotell. Tanken är att det ska finnas möjlighet till lokaler för kulturaktiviteter, till exempel ett bibliotek eller konstnärsateljéer. 

Genom att involvera flera olika byggaktörer i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggaktörer är Midroc Property Development AB, Småa AB, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Stockholm parkering. 

Tidplan

Just nu arbetar vi med att revidera strukturen efter förändrade förutsättningar och synpunkter som kom in under samrådet. Revideringarna syftar främst till att ta bättre hänsyn till omgivande trafikleder och att anpassa strukturen till ändrad kollektivtrafikplanering (nya tunnelbanan).

Detaljplanen är tänkt att skickas ut på granskning under 2020 och antas i kommunfullmäktige i början av 2021.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad