dcsimg
Vy från parken upp mot stadsdelstorget och ett av kvarteren i etappen. Illustration: Arkitema
Vy från parken upp mot ett av kvarteren i etappen. Illustration: Arkitema/Shanks studio
Projekt Planerat

900 nya bostäder på Årstafältet

Östberga

I Årstafältets etapp 2 norra planerar staden flera nya kvarter med cirka 900 nya lägenheter, kontor och lokaler för service och handel. Detaljplanen för etapp 2 norra planeras antas i början av 2021.

Projektfakta

900 nya lägenheter, kontor och nya lokaler

Etapp 2 har ett av de mest centrala lägena på Årstafältet nära befintliga tvärbanehållplatsen Årstafältet, och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar. Sedan samrådet 2015 har etappen delats in i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Staden har tagit fram separata detaljplaner för respektive del.

Staden föreslår flera nya kvarter med cirka 900 nya lägenheter, en förskola, kontor och lokaler för service, handel och kultur. Från tvärbanans befintliga hållplats "Årstafältet" planerar vi ett stråk ner mot ett nytt stadsdelstorg och den stora parken. Vi planerar också för ett gemensamt parkeringsgarage för de boende i området samt en sopsugsanläggning som ska tjäna hela Årstafältet.

Flera byggaktörer och arkitekter deltar i projektet vilket ger variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggaktörer är Midroc Property Development AB, Småa AB, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB, Stockholm Avfall AB och Stockholm parkering.

Tidplan

Just nu arbetar vi med att revidera strukturen efter förändrade förutsättningar och synpunkter som kom in under samrådet. Revideringarna syftar främst till att ta bättre hänsyn till omgivande trafikleder och att anpassa strukturen till ändrad kollektivtrafikplanering (nya tunnelbanan).

Detaljplanen är tänkt att skickas ut på granskning i september 2020 och antas i kommunfullmäktige i början av 2021.

Tillbaka till startsidan för Årstafältet.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt Årstafältet

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad