dcsimg
tecknad flygkarta över södermalm med planområdet markerat med röd cirkel
Planområdet.
Projekt Planerat

Nya bostäder på gård på Folkungagatan

Södermalm

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet. Detaljplanen kommer därför avslutas och avpubliceras den 31 december 2020. Förslaget berör fastigheten Båtsmannen Större 19.

Projektfakta

Upp till 15 nya bostäder

Förslaget gör det möjligt att bygga fem till femton nya bostäder på gården på kvarteret Båtsmannen Större 19 på Södermalm. Fastigheten ligger på Folkungagatan 70. Gården är idag obebyggd och består av bänkar, en mindre sandlåda, förråd samt cykelställ.

Det som byggs ska ha en hög arkitektonisk kvalitet men också ta hänsyn till kulturhistoriskt klassade byggnader och miljöer. Bebyggelsen på Stockholms innergårdar är av tradition lägre än gathuset, vilket också i detta projekt kommer vara utgångspunkten.

Den nya bebyggelsens utförande, form och storlek kommer att studeras närmare i det fortsatta planarbetet. 

Bidrar till att uppfylla Stockholms bostadsmål 

Detaljplanen kommer bidra med fler bostäder i ett attraktivt läge på centrala Södermalm och är ett viktigt bidrag för att uppfylla bostadsmålet och för att åstadkomma goda boendemiljöer.

Tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: mars 2017
  • Samråd: andra kvartalet 2018
  • Granskning: tredje kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: fjärde kvartalet 2018

Markägare

Fastigheten Båtsmannen Större 19 är i privat ägo.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Bilder

tecknad flygkarta över södermalm med planområdet markerat med röd cirkel
Planområdet.
Flygbild på fastigheten Båtsmannen Större 19 med området markerat i rött
Aktuellt planområde

Uppdaterad