Projekt Planerat

Nya bostäder på Ladugårdsgärde

Östermalm

På Ladugårdsgärde planeras cirka 140 nya bostäder åt personal och studenter inom Försvarsmakten.

Projektfakta

Fastigheten Svea Artilleri 2 ligger i hörnet Valhallavägen/Jungfrugatan. Fastigheten är privatägd och ägs av stiftelsen MHS Bostäder. Det finns idag ett behov av fler bostäder för personal och studenter inom Försvarsmakten. Upplåtelseformen på de nya bostäderna planeras vara hyresrätter. Utöver bostäder ska man även utveckla lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att kvarteret fogas samman med sin omgivning och bidra positivt till stadsdelens fortsatta positiva urbana liv.

Preliminär tidplan

  • Start-PM: 12 november 2020
  • Samråd: 14 juni -  5 september 2022
  • Granskning: kvartal 2 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 3 2023

Byggherre

Stiftelsen MHS Bostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Roander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad