Hus, gångväg, gräsmattor, planterade träd och människor i rörelse. Illustration.
Ny bebyggelse utmed Valhallavägen, sett från sydväst. Kasernbyggnaden till vänster i bilden. Källa: MHS Bostäder och RaRada of Sweden.
Projekt Planerat

Nya bostäder på Ladugårdsgärdet

Ladugårdsgärdet

På Ladugårdsgärde planeras cirka 280 nya bostäder åt personal och studenter inom Försvarsmakten.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 20 september–17 oktober 2023.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänstens webbplats

Projektfakta

Fastigheten Svea Artilleri 2 ligger i hörnet Valhallavägen/Jungfrugatan. Fastigheten är privatägd och ägs av stiftelsen MHS Bostäder. Det finns idag ett behov av fler bostäder för personal och studenter inom Försvarsmakten. Upplåtelseformen på de nya bostäderna planeras vara 140 stycken hyresrätter och 140 stycken studentlägenheter. Utöver bostäder ska man även utveckla lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna samt utöka antalet bil- och cykelparkeringar.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att kvarteret fogas samman med sin omgivning och bidra positivt till stadsdelens fortsatta positiva urbana liv. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM: 12 november 2020
  • Samråd: 14 juni–5 september 2022
  • Granskning: 20 september–17 oktober 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 4 2023

Byggherre

Stiftelsen MHS Bostäder

Bildgalleri

Område med hus som rymmer bland annat bostäder och kontor. Träd och gräsmattor. Illustration.
Illustration av planförslaget med omgivning i vy från sydväst. Källa: MHS Bostäder och RaRada of Sweden.
Hus med balkonger, planterade träd, människor i rörelse och parkerade bilar längs gatan. Illustration.
Ny bebyggelse utmed Valhallavägen och Jungfrugatan, sett från sydost. Kvarteret Artilleriberget till höger i bilden. Källa: MHS Bostäder och RaRada of Sweden.
Hus, torg, gator och planterade träd. Illustration.
Påbyggnad på befintlig bebyggelse, sett från nordost. Källa: MHS Bostäder och RaRada of Sweden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad