Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya bostäder på Ladugårdsgärde

Östermalm

På Ladugårdsgärde ska cirka 100-150 nya bostäder byggas för att skapa fler bostäder åt personal och studenter inom Försvarsmakten.

Projektfakta

Fastigheten Svea Artilleri 2 ligger i hörnet Valhallavägen/Jungfrugatan. Fastigheten är privatägd och ägs av stiftelsen MHS Bostäder. Det finns idag ett behov av fler bostäder för personal och studenter inom Försvarsmakten. Upplåtelseformen på de nya bostäderna planeras vara hyresrätter. Utöver bostäder ska man även utveckla lokaler för centrumändamål på bottenvåningen.

Den ny bebyggelse ska bidra till att kvarteret fogas samman med sin omgivning och bidrar till stadsdelens fortsatta positiva urbana liv.

Tidplan

  • Start-PM: 12 november 2020
  • Samråd: kvartal 3 2021
  • Granskning: kvartal 2 2022
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: kvartal 4 2022

Byggherre

Stiftelsen MHS Bostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anna Roander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad