dcsimg
Ungefärlig avgränsning av planområdet markerat i rosa.
Ungefärlig avgränsning av planområdet markerat i rosa.
Projekt Planerat

Nya bostäder på Lundagatan

Södermalm

Stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att gå vidare med förslaget på cirka 40 bostäder i flerbostadshus på Lundagatan.

Om projektet

Nytt förslag: 40 bostäder i flerbostadshus

Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med byggaktören Erik Wallin planerat för 13 stadsradhus med totalt 16 lägenheter på Lundagatan. Planförslaget var ute på samråd under våren 2018. Under samrådstiden kom det in många synpunkter på förslaget, de allra flesta negativa. Synpunkterna har bland annat handlat om att radhus inte passar in på platsen, att naturvärden försvinner och att det varit för få bostäder.

Stadsbyggnadskontoret föreslår nu att förslaget omarbetas till flerbostadshus i tre våningar med mindre partier i fyra våningar mot nedre Lundagatan för att förbättra tillgängligheten, passa bättre med kringliggande hus och göra det möjligt att skapa cirka 40 bostäder. Den mittersta byggnaden från tidigare förslag tas bort och bevaras som parkmark. Det nya förslaget gör det även möjligt att bevara ett mer sammanhållet trädparti.

Den 26 september fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med förslaget. Nu ska en slutgiltigt planförslag tas fram som ni sedan kommer att få möjlighet att tycka till om. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Bilden visar en översikt över de nya stadsradhusen. Illustration: Utopia
Tidigare förslaget på tre korta längor med radhus. Husen har tre våningar mot nedre Lundagatan och en våning mot övre Lundagatan. Illustration: Utopia
Bilden visar de nya radhusens entréer ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia
Tidigare förslag med entréer och små förgårdar ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia

Kontakt

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad