Illustration: Nyréns arkitektkontor
Illustration: Nyréns arkitektkontor
Projekt Planerat

335 nya bostäder vid Bjursätragatan

Rågsved

Vid Bjursätragatan planerar staden tillsammans med byggaktörerna Stockholmshem och Keywe cirka 335 nya bostäder. Byggstart är planerad till början av 2021 för en del av bostäderna.

Om projektet

215 bostadsrätter och 120 hyresrätter planeras

De nya husen vid Bjursätragatan planeras i två kvarter, ett med 125 hyresrätter som Stockholmshem bygger och ett med cirka 215 bostadsrätter som Keywe bygger. Stockholmshems hyresrätter är en del av Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att få fram nya bostäder snabbare och till lägre byggkostnader.

Staden har som ambition att de nya husen vid Bjursätragatan ska bidra till ett mer aktivt stadsliv. De hus som byggs utmed gator får därför entréer ut mot gatan. Det ger mer liv och rörelse på gatan och ökar trygghetskänslan i området. I mitten av kvarteret skapas en öppen plats med en lokal för butik eller café.

Tidplan

  • Sommaren 2019: Granskning av detaljplanen 
  • April 2020: Detaljplanen vann laga kraft
  • Första kvartalet 2021: Byggstart för bostadsrätterna
  • Vintern 2021/2022: Tidigast möjliga byggstart för hyresrätterna

En del i utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Projektet är en del i stadens områdesplanering för hela Hagsätra och Rågsved. Inom ramen för det arbetet planerar staden cirka 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur. Staden har redan tagit fram ett antal utredningar i arbetet med hela Hagsätra och Rågsved. Resultatet från de utredningarna används även i planeringen av det här projektet vid Bjursätragatan.

Utvecklingen av Hagsätra och Rågsved

Bildgalleri

Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Keywes föreslagna hus på Bjursätragatan får fasad i trä. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Bilden visar korsningen Bjursätragatan och lokalgatan där vi föreslår offentliga lokaler i bottenvåningen. Bild: Bïerne arkitektkontor.
I korsningen Bjursätragatan och kvartersgatan föreslås en lokal för till exempel en butik eller café. På detta sätt blir gatan tryggare och mer levande. Bild: Bïerne arkitektkontor.
Sett från korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Sett från korsningen Rågsvedsgatan och Bjursätragatan, utmed Bjursätragatan. Närmast korsningen föreslås en öppen plats med offentlig karaktär. Illustration: Nyréns arkitektkontor.
Bilden visar en karta med planområdet markerat.
Den rosa, streckade cirkeln visar var planområdet ligger.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Stockholmshusen

Kontakt

Elana Omer

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad