Fasad mot norr och Fågelstavägen med indragen fjärdevåning för minskad skala mot gata. Entrédörrar till cykelrum och portuppgång i glas öppnar upp mot gatan. Närmast korsningen ligger den tillkommande lokalen som möjliggörs av detaljplanen (Halvorsen Coast).
Fasad mot norr och Fågelstavägen med indragen fjärdevåning för minskad skala mot gata. Närmast korsningen ligger den tillkommande lokalen som möjliggörs av detaljplanen (Halvorsen Coast).
Projekt Pågående

Nya bostäder vid Fågelstavägen

Bandhagen

I kvarteret Hålkälen, mellan Fågelstavägen och Skärlingebacken, i Bandhagen byggs cirka 33 nya bostäder. Planen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Ny bostadsbebyggelse

Kvarteret Hålkälen ligger mellan Fågelstavägen och Skärlingebacken i Bandhagen, cirka 100 meter från Bandhagens centrum och tunnelbanestation. Den antagna planen innebär att ett nytt bostadshus i fyra till fem våningar uppförs där idag en äldre garagelänga står. Bostadshuset inrymmer cirka 33 lägenheter samt parkering för bil och cykel.

Den nya bebyggelsen får en samtida gestaltning av hög kvalitet. Innergårdens grönska och värden ska värnas. Det ska även studeras om en del av bebyggelsen kan placeras inne på bostadsgården.

Exploateringsnämnden beslutade 2017-12-07 om markanvisning för nya bostäder till tomträttsinnehavaren.

Tidplan

  • Laga kraft-vunnen plan: 18 juli 2022
  • Antagande: kvartal 4 2021
  • Samråd: 22 december 2020-15 februari 2021
  • Granskning: 20 oktober-16 november 2021

Byggaktör

Fastigheten ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till Bertil Strömberg Fastighets AB. 
Webbplats Bertil Strömberg Fastighets AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad