dcsimg
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Johan Skyttes väg

Älvsjö

Tre detaljplaner med sammanlagt cirka 150 bostäder tas fram vid Johan Skyttes väg i Älvsjö. Fastigheterna som ingår i planerna är Hillebarden 3 och 19, Jutesprånget 7, 8 och 9 samt Landsknekten 4 och 22.

Projektfakta

150 bostäder planeras

På tre fastigheter vid Johan skyttes väg planeras sammanlagt 150 nya bostäder. Bostäderna blir flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningarna.

Fastigheterna som ingår i planprocessen är Hillebarden 3 och 19, Jutesprånget 7, 8 och 9 samt Landsknekten 4 och 22.

De tre pågående projekt ligger i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen.

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora möjligheter till stadsutveckling. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Johan Skyttes väg är en av de gator i området som bör utvecklas till en stadsgata av lokal karaktär och tillkommande bebyggelse ska bidra till ett stärkt stadsrum.

Preliminär tidplan

  • Samråd: kvartal 2–4 2020
  • Granskning: kvartal 4 2020–kvartal 2 2021
  • Antagande: kvartal 2–4 2021.

Byggaktörer

Hillebarden 3 och 19 ägs av Storstaden Bostad AB.
Jutesprånget 7, 8 och 9 ägs av Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB.
Landsknekten 4 och 22 ägs av Serneke Group AB och Esstate AB.

Mer om de tre delprojekten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad