dcsimg
Projekt Planerat

Bostäder vid Johan Skyttes väg, Jutesprånget

Älvsjö

Cirka 60 nya bostadsrätter ersätter två friliggande villor och en nedlagd bensinstation. Planområdet gäller fastigheterna Jutesprånget 7-9 i Älvsjö.

 60 nya bostäder

Förslaget gör det möjligt att komplettera området med flerbostadshus för cirka 60 lägenheter. I förslaget ingår också lokaler för verksamhet i bottenvåningarna.

Planområdet, som är cirka 2 700 kvadratmeter, ligger ungefär 350 meter från Älvsjö centrum. Idag finns två friliggande enfamiljsvillor och en nedlagd bensinstation på fastigheterna.

Förslaget är ett av tre pågående projekt i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen.

Tätare stadsdel och ökad stadsmässighet

I översiktsplanen är Älvsjö utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Älvsjö kommer att vidareutvecklas som en regional målpunkt genom att tunnelbanelinje Älvsjö-Fridhemsplan samt Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg anläggs.

Johan Skyttes väg är en av de gator i området som bör utvecklas till en stadsgata av lokal karaktär. Tillkommande bebyggelse ska bidra till ett stärkt stadsrum.

Tidplan

  • Start PM: 19 oktober 2017
  • Samråd kvartal 2 2020
  • Granskning kvartal 4 2020
  • Antagande kvartal 2 2021.

Byggaktör

Jutesprånget AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Annika Lindgren

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Två projekt till vid Johan Skyttes väg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad