dcsimg
Flygfoto där ungefärligt planområde är markerat med rött.
Flygfoto där ungefärligt planområde är markerat med rött.
Projekt Planerat

Nya bostäder vid Täbylundsvägen

Nälsta

Stockholm växer. Längs Täbylundsvägen inom kvarteret Nälsta 5:2 planeras cirka 100 bostäder i flerbostadshus. Området ligger i direkt närhet till rekreationsområden och nära kollektivtrafik. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför flerbostadshus i ett område med övervägande småhusbebyggelse.

Projektfakta

Nya bostäder när kraftledningen monterats ned

Vid Täbylundsvägens östra del i höjd med Nälsta IP planeras cirka 100 lägenheter i form av 5 flerbostadshus med fyra till fem våningar, där högsta våningen är indragen. Parkering föreslås ske i garage under mark för halva parkeringsbehovet.

Exploateringen har möjliggjorts av att den närliggande  kraftledningen monterats ned.  Läs mer om Svenska Kraftnäts nedmontering här.

Byggaktör

Stockholms stad i samarbete med Svenska hem i Bromma AB.

Tidplan

Den 19 februari 2015 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till Svenska Hem i Bromma AB. Start-pm, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 23 februari 2017.

Samråd beräknas äga rum under fjärde kvartalet 2019. Granskning av planförslaget beräknas äga rum under andra kvartalet 2020. Planförslaget beräknas antas i stadsbyggnadsnämnden under fjärde kvartalet 2020.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Matilda Nilsson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Frida Månsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad