dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya förskolor i Högdalen

Högdalen

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga en ny förskola i Högdalen. Förskolan innebär ett tillskott på 8-10 nya avdelningar. Förslaget berör fastigheten Skolfilmen 1.

Projektfakta

Två nya förskolor

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med åtta till tio avdelningar på fastigheten Skolfilmen 1. Den nya förskolan placeras strax öster om den befintliga förskolan.

Fler förskoleplatser behövs

Det råder stor brist på förskoleplatser i Bandhagen. Förslaget kommer bidra till att lösa dagens brist samt de behov som väntas uppstå när mer bostäder byggs i närområdet. Förskolor av hög kvalitet i varje bostadsområde är en förutsättning för en socialt sammanhållen stad. Den nya förskolans placering i direkt anslutning till ett skogsparti är idealisk ur ett barnperspektiv. 

Preliminär tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: första kvartalet 2019.
  • Samråd: kvartal 2 2020
  • Granskning: kvartal 4 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: kvartal 1 2021.

Fastighetsägare

Marken inom planområdet ägs av Stockholms stad. Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har fått markanvisning för uppförande av förskolebyggnader enligt ovan.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Erik Isacsson

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Chris Goodall

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad