dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Pågående

Nya gågator i Norra Klara

Norrmalm

Norra delen av Klarakvarteren mellan Vasagatan och Drottninggatan samt Kungsgatan och Bryggargatan görs nu om till ett större sammanhängande område av gågator. Området blir på så sätt attraktivare, framkomligare och tillgängligare för gående.

Projektfakta

Stockholms stad arbetar ständigt med att förbättra förhållandena för gående.

Ett större sammanhängande gågatuområde som gynnar gående, cyklister och företagare skapas nu då gatorna Klara Norra Kyrkogata och Målargatan, inklusive Korgmakargränd och ytterligare ett kvarter längs Bryggargatan i Norra Klara görs om till gågator. I området finns de redan etablerade gågatorna Drottninggatan och Gamla Brogatan.

Det här händer just nu

Under sommaren 2020 görs de arbeten som krävs för att området ska bli ett gågatuområde.Främst kommer arbetet att innebära skyltning till gågata vid alla entréer till området. När området är skyltat som gågatuområde så behövs inte längre markerade övergångsställen eftersom gående alltid har företräde på en gågata. Därför tas övergångställen inom området bort.

Entréerna till området från Kungsgatan i norr vid Klara Norra Kyrkogata och Målargatan kommer att byggas om under sommaren med genomgående gångbanor längs med Kungsgatan.

Bryggargatans gågata förlängs ner till korsningen med Klara Norra Kyrkogata.

Påverkan i närområdet

Det nya gågaturområdet innebär att trafiken i området måste köras i gångfart och väja för gående. Genomfartstrafik blir inte längre möjligt i området men varuleveranser och transporter till bostäder kan göras som tidigare.

Gatorna i norra Klara är reglerade med enkelriktad trafik med cykling tillåten i båda riktningarna. Samtliga gator är reglerade med stannandeförbud. De nya gågatorna behåller samma enkelriktningar som idag. Möjligheten att cykla i båda riktningar behålls. Även stannandeförbudet blir detsamma som idag. De lastplatser som finns blir kvar på samma platser.

Tidplan

Det nya området av gågator i Norra Klara är klart i augusti.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad