dcsimg
Projekt Planerat

140 nya hyresrätter nära Toffelbacken

Solberga

Stockholms stad planerar tillsammans med Stockholmshem för cirka 140 nya hyresrätter i kvarteret Tåjärnet. Just nu pågår arbetet med en detaljplan för området. Lägenheterna byggs i så kallade Stockholmshus, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.

Projektfakta

Cirka 140 nya hyreslägenheter i Solberga

Detaljplanen omfattar cirka 140 nya bostäder i flerbostadshus. Under detaljplanearbetet ska vi utreda närmare hur många lägenheter det skulle kunna bli.

Den plats där de nya husen är tänkta att byggas är idag ett grönområde strax norr om Toffelbacken. När vi planerar området försöker vi bevara så mycket som möjligt av den värdefulla grönskan, till exempel träd. Vi ska också se till att det även i fortsättningen går att ta sig genom området till fots eller med cykel.

Detaljplanen är en del av det så kallade Stockholmshusprojektet, stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader. Husen ska hålla hög kvalitet och anpassas väl till den befintliga bebyggelsen runtomkring.

Byggaktör

Stockholmshem.

Tidplan

  • Arbetet med detaljplanen startade i december 2016.
  • Detaljplanen planeras gå ut på samråd i slutet av 2019.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Till Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Wallström

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad