Projekt Planerat

Nya kontor och bostäder vid Odenplan

Vasastaden

Fastigheterna Spelbomskan 9 och 12 vid Odenplan ska utvecklas med nya kontor, handel och bostäder.

Projektfakta

En utveckling av fastigheterna Spelbomskan 9 och 12 ska bidra till att stärka Odenplan som en levande stadsdel med kontor, bostäder, handel med möjlighet till en saluhall i de publika delarna. Fastigheterna har redan idag en central placering vid Odenplan, mitt emellan Stadsbiblioteket och Gustav Vasa kyrka och invid Observatorielunden.

Planförslaget avses i stort bidra till att skapa nya och fler mötesplatser, vilket kan ske genom nya ändamålsenliga kontor, ökad handel och tillskott av fler bostäder. Vidare bedöms planförslaget bidra till ökad trygghet längs Gyldéngatan, genom såväl tillskottet av bostäder som bättre gestaltad gatumiljö mellan Odengatan och Observatorielunden.

Det exponerade läget i stadens centrala delar medför också högt ställda gestaltningsambitioner med beaktande av närområdets värdefulla karaktärsdrag.

Odenplan har med citybanans utbyggnad blivit en av Stockholms viktigaste knytpunkter för infrastruktur och stadsliv, kvalitéer som planförslaget avser bygga vidare på.

Tidplan

  • Samråd: december 2022
  • Granskning: juni 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnd: januari 2024

Byggaktör

Skandia Fastigheter AB och Spelbomskan KB, Folksam

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Camilla Maruyama

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad