Projekt Pågående

Nya kontors- och hotellokaler vid Bromma Blocks

De övre våningarna på en ny byggnad inom fastigheten Trafikflyget 8 vid Bromma Blocks ska istället anpassas till en kontors- och hotellfastighet. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Projektfakta

Förändrat behov

Det finns ett behov av kontorslokaler med tillgång till bra kommunikationer i Bromma. Samtidigt finns inte längre samma behov av fler handelslokaler. Därför föreslås planen ändras så att den blir mer anpassad till kontor och hotell.

Förslaget innebär en byggnad på sex till åtta våningar med livsmedelsbutik i bottenvåningen och kontor och hotell ovanför. Under mark byggs ett parkeringsgarage i en våning.

Höjderna ska i planarbetet prövas i stadsbilden i relation till omgivningarna och till pågående projekt i området.

Tidplan

  • Start-PM September 2019
  • Samråd 5 november–17 december 2019
  • Granskning 18 mars–21 april 2020. Utställning av förslaget sker i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.
  • Antagande september 2020
  • Laga kraft 3 november 2020

Byggaktör

NCC Property Development AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad