dcsimg
Karta över kvarteret med planområdet inringat med röd cirkel.
Planområdet inringat med rött.
Projekt Planerat

Nya lägenheter på Krukmakargatan

Södermalm

Genom att bygga på det befintliga huset med tre våningar blir det möjligt att bygga cirka sju nya lägenheter. Förslaget gäller fastigheten Mullvaden andra 30 på Krukmakargatan.

Projektfakta

Nya lägenheter på Krukmakargatan

Planen föreslår en påbyggnad på det befintliga huset med tre våningar för att göra det möjligt att bygga cirka sju nya lägenheter.

Anpassas till befintlig bebyggelse

Förslaget tar tydlig inspiration från den befintliga bebyggelsen. Påbyggnadens utförande och val av material ska utformas och anpassas till omgivande byggnader.

Mullvaden andra 30 är i dagsläget cirka tre våningar lägre än byggnaderna intill och den nya höjden kommer inte överskrida  fastigheterna intill. Påbyggnaden ska undvika att påverka gårdens vegetation.

Preliminär tidplan

  • Start PM: 15 augusti 2017
  • Samråd: fjärde kvartalet 2017
  • Granskning: andra kvartalet 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2018
  • Laga kraft: tredje kvartalet 2018 

Byggaktörer

Fastigheten ägs av Stockholms stad och är upplåten med tomträtt till Brf Mullvaden andra 30.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Fredrik Meurling

Handläggare, stadsbyggnadskontoret
Karta över kvarteret med planområdet inringat med röd cirkel.
Planområdet inringat med rött.
flygfoto med planområdet inringar med röd cirkel.
Planområdet inringat med röd färg.
Befintlig byggnad i mitten.
Befintlig byggnad i mitten.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad