Det nya huset sett från Vikstensvägen. Illustration: DinellJohansson
Det nya huset sett från Vikstensvägen. Illustration: DinellJohansson
Projekt Genomfört

17 nya lägenheter på Vikstensvägen

Kärrtorp

Primula bygger ett punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter i kvarteret Understen 1 på Vikstensvägen.

Projektfakta

Om projektet

Staden och Primula bygger ett punkthus i fem våningar med totalt 17 lägenheter. De flesta blir två- eller fyrarumslägenheter. Det nya huset ligger utmed Vikstensvägen och får sin entré ut mot gatan.

Grönskan på gården kommer att bevaras så långt det är möjligt. Några av tallarna bedöms så viktiga för gårdens karaktär att de skyddas i detaljplanen. I samband med att huset byggs blir det även en upprustning av gården.

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen hölls under perioden 1 november – 13 december 2016.
    Samrådsmöte hölls den 24 november 2016.
  • Den 27 juni - 8 september 2017 var det omarbetade förslaget på granskning.
  • Den 23 november 2017 antogs planen i stadsbyggnadsnämnden. Planen överklagas till mark- och miljödomstolen.
  • Planen vann laga kraft 31 oktober 2018. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Byggaktör

Byggaktör och tomträttshavare är Primula Byggnads AB.

Bildgalleri

Det nya huset sett från gården. Illustration: DinellJohansson
Det nya huset sett från gården. Illustration: DinellJohansson
Situationsplan över detaljplaneområdet. Illustration: DinellJohansson
Situationsplan över detaljplaneområdet. Illustration: DinellJohansson
Kvarteret Understen 1 och det nya huset sett söderifrån. Bild: DinellJohansson
Kvarteret Understen 1 och det nya huset sett söderifrån. Bild: DinellJohansson

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad