dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

100 nya lägenheter planeras i Fagersjö

Fagersjö

Ett planförslag för att bygga 50 till 100 nya lägenheter på fastigheten Mätpinnen 1-2 vid Skrakgränd i Fagersjö.

Projektfakta

Vad?

Nybyggnation av cirka 50-100 lägenheter i flerbostadshus

När?

Tidplan är inte fastställd.

Vem?

Familjebostäder AB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Petter Lindencrona

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad