flygfoto över området där husen ska byggas
Vy över planområdet sett från norr (Bild: Arkitekter Engstrand och Speek).
Projekt Pågående

Nya lägenheter utmed Bergslagsvägen

Grimsta

115 nya hyresrätter utmed Bergslagsvägen i Grimsta. Husen föreslås byggas på fastigheten Silvret 3.

Projektfakta

Nya lägenheter vid utmed Bergslagsvägen

Förslaget innebär att två nya hus med cirka 115 hyresrätter ska byggas. I planen är det ritat dels ett lamellhus i fyra våningar och suterrängvåning, dels ett punkthus som föreslås variera mellan 9, 10 och 11 våningar.

Tyngdpunkt Vällingby

Området som planen berör ligger vid tyngdpunkt Vällingby. En av strategierna i gällande översiktsplan är att satsa på attraktiva tyngdpunkter, bland annat genom att vidareutveckla en mångsidig stadsmiljö med utgångspunkt från områdets kvaliteter.  

Tidplan

Förslaget var ute på samråd mellan den 29 april och den 10 juni 2013. Den 28 maj hölls ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hyresgästföreningens lokal på Grimstagatan 40.

Detaljplanen ställdes ut för granskning mellan den 11 juni och den 6 augusti 2014 vid stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska nämndhuset.

Detaljplanen vann laga kraft den 6 februari 2017.

Byggherre

Svenska Bostäder. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret
Illustration av föreslaget punkthus. (Bild: Arkitekter Engstrand och Speek)
bild av en modell av områdete
Modellfoto från norr. Ungefärlig plangräns i rött
flygfoto över området där husen ska byggas
Vy över planområdet sett från norr (Bild: Arkitekter Engstrand och Speek).

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad