Visionsbild över hur det planerade huset kan komma att se ut
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Dalagatan

Vasastaden

Förslag på ett nytt fristående gårdshus i 5 våningar för cirka 25 lägenheter på innergård vid Dalagatan/Västmannagatan.

Projektfakta

Nytt gårdshus i fem våningar

Ett fristående gårdshus för bostäder planeras i kvarteret Nebulosan 32 och 33 med adress Västmannagatan 41 och 43 samt Dalagatan 32 och 34. 

Gårdshuset är gestaltat med en kubisk form och är placerad fritt på gården. Byggnaden nås från Västmannagatan genom en ny tillgänglighetsanpassad entré i befintlig byggnad.

Gårdshuset föreslås innehålla små lägenheter mellan 36 och 58 kvadratmeter.

Befintlig förskola blir kvar

Inom fastigheten Nebulosan 33 finns en förskola som har funnits på platsen med stöd av ett tidsbegränsat bygglov sedan 1990. Beslut om att medge permanent bygglov togs den 11 mars 2017.

Tidplan

  • Start-pm i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2016
  • Samråd 14 december 2016– 1 februari 2017
  • Granskning: 14 mars till och med 18 april 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2018
  • Granskning 2: 25 september–23 oktober 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: december 2019

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Probitas AB. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Flygfoto från norr över kvarteret Nebulosan och de berörda fastigheterna markerade med streckad gul linje.
Flygfoto från norr över kvarteret Nebulosan och de berörda fastigheterna markerade med streckad gul linje.

Kontakt

Maria Sahlstrand

enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad