Ett flerbostadshus med fem våningar placerat på en innergård med hus runt omkring, illustration.
Visionsbild över det nya gårdshuset i fem våningar. Illustration: White
Projekt Pågående

Nya lägenheter vid Dalagatan

Vasastaden

På en innergård vid Dalagatan/Västmannagatan ska ett nytt fristående gårdshus i fem våningar för 24 lägenheter byggas. Detaljplanen vann laga kraft den 26 augusti 2021.

Projektfakta

Nytt gårdshus i fem våningar

Ett fristående gårdshus för bostäder ska byggas i kvarteret Nebulosan 32 och 33 med adress Västmannagatan 41 och 43 samt Dalagatan 32 och 34. 

Gårdshuset är gestaltat med en kubisk form och är placerad fritt på gården. Byggnaden nås från Västmannagatan genom en ny tillgänglighetsanpassad entré i befintlig byggnad.

Gårdshuset föreslås innehålla små lägenheter mellan 36 och 58 kvadratmeter.

Befintlig förskola blir kvar

Inom fastigheten Nebulosan 33 finns en förskola som har funnits på platsen med stöd av ett tidsbegränsat bygglov sedan 1990. Beslut om att medge permanent bygglov togs den 11 mars 2017.

Tidplan

  • Start-pm i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2016
  • Samråd 14 december 2016–1 februari 2017
  • Granskning: 14 mars till och med 18 april 2018
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2018
  • Granskning 2: 25 september–23 oktober 2019
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 19 mars 2020
  • Detaljplanen vann laga kraft: 26 augusti 2021

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Probitas AB.

Probitas AB:s webbplats. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Flygfoto från norr över kvarteret Nebulosan och de berörda fastigheterna markerade med streckad gul linje.
Flygfoto från norr över kvarteret Nebulosan och de berörda fastigheterna markerade med streckad gul linje.

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad