dcsimg
Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Grönlandsgatan

Kista

Möjligheten att bygga cirka 100 bostadsrätter utreds inom fastigheten Hornafjord 3, som ligger vid Grönlandsgatan i Kista. I dag är ytan obebyggd och används som parkering. Under perioden 4 juni till 6 augusti 2019 är det ett så kallat samråd och då finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Inbjudan till samråd

Stadsbyggnadskontoret har ett förslag som ger möjlighet till att utveckla ett kvarter nära Brandesgången/Grönlandsgatan i Kista verksamhetsområde med cirka 100 nya bostäder och två lokaler i husets bottenvåning. I dag är det en parkeringsplats på området. Under perioden 4 juni till 6 augusti 2019 är det ett så kallat samråd och då finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Titta på förslaget

Förslaget visas 4 juni till 6 augusti 2019 på Kista Bibliotek i Kista Galleria. Förslaget visas också på Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Lokal Fyrkanten.

På Stadsbyggnadsexpeditionen kan du få handlingarna utskrivna mot avgift.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls 18 juni 2019, kl. 17.00-19.00 i Kista Bibliotek, Kista Galleria. Stadsplanerare kommer att finnas på plats för att berätta om förslaget, svara på frågor och ta emot synpunkter.

Lämna synpunkter på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget under samrådsperioden och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Projektfakta

Cirka 100 nya lägenheter vid Grönlandsgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 nya bostadsrätter vid Grönlandsgatan i Kista. Planområdet ligger cirka 500 meter från Kista tunnelbanestation.

En mer levande och attraktiv stadsmiljö

Bostäder är ett av flera verktyg för att skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö med aktivitet under flera av dygnets timmar. Förutom att öka tryggheten avser projektet också stärka Grönlandsgatan som ett centralt parkstråk genom stadsdelen.

I anslutning till planområdet ligger parkstråket Grönlandsgatan som planeras rustas upp. Detta gäller även Brandesgången mellan Isafjordsgatan och Grönlandsgatans parkstråk. Upprustningen planeras ske tidigast 2023.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: april 2018
  • Samråd: 4 juni - 6 augusti 2019
  • Granskning: årsskiftet 2019/2020
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: andra kvartalet 2020

Fastighetsägare och byggaktör

Fastighetsägare är Stockholms stad och fastigheten Hornafjord 3 upplåts med tomträtt till Memory Hotel AB, som även är byggaktör.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Situationsplan. Bjerking.
Situationsplan. Bjerking
Vy från söder. Illustration: Ettelva Arkitekter.
Vy från söder. Illustration: Ettelva Arkitekter.
Vy mot verksamhetslokal samt ny fasad: Illustraration: Ettelva arkitekter.
Vy mot verksamhetslokal samt ny fasad: Illustration. Ettelva arkitekter.
Planområdet är markerat med cerise.
Planområdet är markerat med cerise.

Kontakt

Namo Marouf

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad