Projekt Planerat

Nya lägenheter vid Grönlandsgatan

Kista

Möjligheten att bygga cirka 100 bostadsrätter utreds inom fastigheten Hornafjord 3, som ligger vid Grönlandsgatan i Kista. I dag är ytan obebyggd och används som parkering.

Granskning pågår

Granskningen är sista möjligheten för dig som berörs att tycka till men också ett tillfälle att se hur synpunkter från samrådet påverkat planen. I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar. Planförslaget är på granskning 22 september till 19 oktober 2021.

Kvarteret Hornafjord, Bygg- och plantjänstens webbplats

Projektfakta

Cirka 100 nya lägenheter vid Grönlandsgatan

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 100 nya bostadsrätter vid Grönlandsgatan i Kista. Planområdet ligger cirka 500 meter från Kista tunnelbanestation.

En mer levande och attraktiv stadsmiljö

Bostäder är ett av flera verktyg för att skapa en mer levande och attraktiv stadsmiljö med aktivitet under flera av dygnets timmar. Förutom att öka tryggheten avser projektet också stärka Grönlandsgatan som ett centralt parkstråk genom stadsdelen.

I anslutning till planområdet ligger parkstråket Grönlandsgatan som planeras rustas upp. Detta gäller även Brandesgången mellan Isafjordsgatan och Grönlandsgatans parkstråk. Upprustningen planeras ske tidigast 2023.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att gå vidare med planarbetet: april 2018
  • Samråd pågick under perioden 4 juni - 6 augusti 2019
  • Granskning pågår under perioden 22 september till 19 oktober 2021.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till fjärde kvartalet 2021 eller första kvartalet 2022.

Fastighetsägare och byggaktör

Fastighetsägare är Stockholms stad och fastigheten Hornafjord 3 upplåts med tomträtt till Memory Hotel AB, som även är byggaktör.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Situationsplan. Bjerking.
Situationsplan. Bjerking
Vy från söder. Illustration: Ettelva Arkitekter.
Vy från söder. Illustration: Ettelva Arkitekter.
Vy mot verksamhetslokal samt ny fasad: Illustraration: Ettelva arkitekter.
Vy mot verksamhetslokal samt ny fasad: Illustration. Ettelva arkitekter.
Planområdet är markerat med cerise.
Planområdet är markerat med cerise.

Kontakt

Christopher Berk

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Madeleine Persson

Projektledare, Exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad