dcsimg
Bilden visar de nya radhusens entréer ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia
De nya radhusen får entréer och små förgårdar ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia
Projekt Planerat

Nya stadsradhus på Lundagatan

Södermalm

Staden planerar 13 nya stadsradhus på Lundagatan på Södermalm. Samråd om detaljplanen hölls 13 mars - 24 april 2018. Nu går staden igenom de synpunkter som lämnades in.

Kort om projektet

13 stadsradhus med totalt 16 lägenheter

Staden planerar tillsammans med byggaktören Erik Wallin 13 nya stadsradhus med totalt 16 lägenheter på Lundagatan på Södermalm.

Området där husen planeras ligger i sluttningen mellan övre och nedre Lundagatan. De nya radhusen byggs i tre våningar mot nedre Lundagatan och i en våning mot övre. Husen får entréer och små gröna gårdar åt båda hållen. Bilparkering ordnas i garage i närheten.

Samrådet om detaljplanen för området avslutades den 24 april 2018. De synpunkter som lämnades in sammanställs och ska sedan redovisas för stadsbyggnadsnämnden. Efter det kommer en tidplan för det fortsatta arbetet att upprättas och publiceras här på hemsidan.

Bakgrund

Stockholm växer och staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. En av stadens strategier för Stockholms stadsutveckling är att förtäta och göra de centrala delarna av Stockholm ännu mer attraktiva. Stadsradhus är ovanligt på Södermalm. Boendeformen syftar därför även till att skapa en variation av upplåtelseformer och ge ett positivt inslag till området.

Bildgalleri

Bilden visar en översikt över de nya stadsradhusen. Illustration: Utopia
Staden föreslår tre korta längor med radhus. Husen har tre våningar mot nedre Lundagatan och en våning mot övre Lundagatan. Illustration: Utopia
Bilden visar de nya radhusens entréer ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia
De nya radhusen får entréer och små förgårdar ut mot nedre Lundagatan. Illustration: Utopia

Kontakt

Kajsa Ek

Projektledare, exploateringskontoret

Avtals och genomförandefrågor

Sophia Norrman Winter

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad