Projekt Genomfört

Nya träd och buskar planteras på Pilvingegatan

Skarpnäck

Träden på Pilvingegatan togs bort under våren 2019. Förutsättningarna för träden hade under lång tid försämrats. De hade vuxit sig alldeles för stora och saknade bra växtbäddar. Därför kommer nya träd och buskar planteras i renoverade växtbäddar längst sträckan.

Projektfakta

Nya växtbäddar tar hand om dagvattnet

De nya växtbäddarna med biokol och stenkross ger trädens rötter mer utrymme. Det ger möjlighet att fördröja dagvatten, vilket avlastar dagvattenledningssystemet och bevattnar träden.

Stockholms stad har genom att utveckla och bygga växtbäddar fått träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för rötterna. Träden blir starkare och friskare träd och planteringarna vackrare.

Biokol och dess positiva effekter

Biokol är kol som tillverkas av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet får växterna att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften. Biokolet håller vatten, näring och syre, det förbättrar syresättningen av marken vilket får träd och växter att växa bättre.

Tidplan

Arbetet startar sommaren 2019 och beräknas vara klart december 2019.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad