Projekt Genomfört

Nya träd och växtbäddar på Sockenvägen

Enskedefältet

Stockholms stad byter ut träden och renoverar växtbäddarna på Sockenvägen mellan Åbogatan och Ålandsvägen under 2018.

Projektfakta

Stockholms stad byter ut träden och renoverar växtbäddarna på Sockenvägen under 2018. Anledningen till detta är att träden på Sockenvägen mellan Åbogatan och Ålandsvägen inte mår bra och att flera av träden har stannat i växten. Förutsättningarna för rötterna har under många års tid kontinuerligt försämrats och Stockholms stad kommer därför att förbättra miljön för träden.

Biokol och stenkross ger positiva effekter för klimatet

Träden som planteras längs Sockenvägen står i växtbäddar bestående av biokol och stenkross. De nya växtbäddarna ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa och minskar risken för översvämning. Växtbäddar med biokol och stenkross ökar förmågan att fördröja dagvatten och minskar på så sätt belastningen på stadens ledningsnät samt bidrar till att minska koldioxiden i luften. 

Breddade gång- och cykelbanor

I samband med renovering växtbäddar och plantering av nya träd kommer staden även att bredda gång- och cykelstråket till 5 meter längs en sträcka på cirka 600 meter. Utredningsarbete pågår för att se hur denna breddning kan göras ända till Älvkällevägen respektive Sockenplan för att på så sätt skapa ett bättre gång- och cykelstråk på platsen.

Kartan visar projektområdet på Sockenvägen.

Tidplan

Projektet genomfördes under 2018.

Vill du veta mer?

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för stadens träd och har under flera år med stor framgång byggt växtbäddar för både nya och gamla träd. Läs mer här:

Stockholms träd

Växtbäddar med biokol

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad