Projekt Genomfört

Nya träd- och växtbäddar på Repslagargatan

Södermalm

Stockholms stad renoverade trädens växtbäddar på Repslagargatan. Förutsättningarna för träden hade under lång tid försämrats. Några av träden byttes ut men de flesta står kvar i nya växtbäddar.

Projektfakta

Nya växtbäddar tar hand om dagvattnet

De nya växtbäddarna med biokol och stenkross ger trädens rötter mer utrymme. Det ger möjlighet att fördröja dagvatten, vilket avlastar dagvattenledningssystemet och bevattnar träden.

Stockholms stad har genom att utveckla och bygga växtbäddar fått träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för rötterna. Träden blir starkare och friskare och planteringarna vackrare.

Biokol och dess positiva effekter

Biokol är kol som tillverkas av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet får växterna att må bättre och bidrar till att minska koldioxiden i luften. Biokolet håller vatten, näring och syre, det förbättrar syresättningen av marken vilket får träd och växter att växa bättre.

Tidplan

Arbetet startade hösten 2019 och blev färdigt i december 2019.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad