dcsimg
Projekt Planerat

Nya träd och växtbäddar på Scheelegatan

Kungsholmen

Stockholms stad byter ut träden och renoverar växtbäddarna på Scheelegatan mellan Fleminggatan och Barnhusbron.

Projektfakta

Vi byter ut träd och renoverar växtbäddar på Scheelegatan

Träden på Scheelegatan, mellan Fleminggatan och Barnhusbron, mår inte bra. Förutsättningarna för trädens rötter har under många års tid kontinuerligt försämrats och Stockholms stad kommer därför att  bygga nya  växtbäddar och plantera nya friska träd på sträckan.

Moderna växtbäddar ger positiva effekter på klimatet

De nya träden planteras i moderna växtbäddar med biokol och stenkross som ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa. Samtidigt ökar växtbäddarna förmågan att fördröja dagvatten, minska belastningen på stadens ledningsnät och minska risken för översvämning. Biokolet bidrar också till att minska koldioxiden i luften.

Tidplan 

Projektet planeras genomföras under 2019.

Aktuellt område på Scheelegatan. Det fina trädet i korsningen Fleminggatan och Barnhusbron ska stå kvar.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad