Projekt Genomfört

Nya träd och växtbäddar på Segelflygsgatan

Skarpnäck

Under våren 2018 börjar Stockholms stad arbetet med att byta ut träden och renoverar växtbäddarna på Segelflygsgatan i Skarpnäck.

Projektfakta

Nya träd och renoverade växtbäddar på Segelflygsgatan

Stockholms stad byter ut träden och renoverar växtbäddarna på Segelflygsgatan under 2018. Anledningen till detta är att träden på Segelflygsgatan saknar bra växtbäddar vilket gör att rotsystemen söker sig upp till ytan och förstör gångbanorna. Storleken på träden och den skugga som de genererar upplevs även som ett problem av många boende.

Nya växtbäddar minskar risken för översvämning

De nya växtbäddarna ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa samtidigt som de ger möjlighet att fördröja dagvatten och därigenom avlasta dagvattenledningssystemet.

Biokol och stenkross ger positiva effekter för klimatet

Träden som planteras längs Sockenvägen står i växtbäddar bestående av biokol och stenkross. Växtbäddar med biokol och stenkross ökar förmågan att fördröja dagvatten och minskar på så sätt belastningen på stadens ledningsnät samt bidrar till att minska koldioxiden i luften.

Tidplan

Projektet genomfördes under 2018.

Vill du veta mer?

Stockholms stads trafikkontor ansvarar för stadens träd och har under flera år med stor framgång byggt växtbäddar för både nya och gamla träd. Läs mer här:

www.stockholm.se/trad

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad