Projekt Genomfört

Nya träd på Västgötagatan och Åsögatan

Södermalm

Stockholms stad har bytt ut träden och renoverat växtbäddarna i korsningen Västgötagatan - Åsögatan.

Projektfakta

Träden på platsen mådde inte bra. Förutsättningarna för trädens rötter hade under många års tid av olika anledningar försämrats. Vägarbeten, byggnationer, ledningsarbeten och andra arbeten som är oundvikliga på en gata i en stad, bidrog till att trädens rötter inte längre får hade yta som de behöver. Därför byggde vi nya moderna växtbäddar och planterar nya träd.

Arbetet skedde i det markerade området.

Nya växtbäddar minskar risken för översvämning

De nya växtbäddarna består av biokol och stenkross. De ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa. Samtidigt fördröjer de dagvattnet och kan därigenom avlasta dagvattenledningssystemet och minska risken för översvämning.

Positiva effekter med biokol

Biokol är kol som görs av till exempel kvistar och grenar och används vid odling. Biokolet håller vatten, näring och syre, det förbättrar syresättningen av marken och gör att träden mår bättre och växer bättre.

Användningen av biokol vid nyplantering och renovering av växtbäddar för träd och växter startades av Stockholms stad för att få träd, buskar och annan grönska att växa i en stadsmiljö där det ofta är knappt med utrymme för rötterna. Resultatet har blivit starkare och friskare träd och vackrare planteringar. 

Tidplan

Arbetet utfördes i olika etapper. Projektet startade hösten 2018 och sista etappen avslutades under 2019.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad