dcsimg
Vy på hus. Människor som promenerar.
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam
Projekt Pågående

Nytt bostadsområde vid Solberga bollplan

Solberga

400 nya bostäder och en ny idrottsanläggning har byggts i området nära Solberga bollplan.

Projektfakta

Idrottsanläggning och 400 nya bostäder

400 nya lägenheter byggs i området nära Solberga bollplan och Solbergaskolan. Den nya idrottsanläggningen är färdigbyggd. Stadens arbeten pågår till och från i olika etapper fram till 2019. Arbete med finplaneringen för hela området påbörjades i augusti 2017 och beräknas vara färdigt hösten 2019.

Wallenstam har byggt 148 hyresrätter utmed Folkparksvägen, projektet Grönskan. Projektet består av totalt fyra hus och byggnationen beräknas pågå till slutet av 2017. Entreprenör är Mecon Bygg AB. 

Wallenstam har byggt 170 bostäder, 90 hyresrätter och 80 bostadsrätter, inom ramen för projektet Orangeriet. 

Stockholmshem har byggt två femvåningshus med 74 hyresrätter vid gamla Solberga bollplan längs den nya Tåhättevägen.

Pågående arbeten

Ombyggnation av gång- och cykelväg
Gång- och cykelbanan längs Solberga bollplans södra och västra sida kommer fortsatt vara avstängd under våren. De arbeten som återstår i entreprenaden är väderberoende och kan inte utföras under vintermånaderna. Arbetet kommer därför avstanna och återupptas i vår. Arbetet beräknas vara klart i maj 2020.

Längs sträckan har nya ledningar lagts och gång- och cykelbanan byggts om. En ny nätstation har också byggts för att bidra till elförsörjningen i området. De arbeten som återstår är asfaltering, montering av belysningsstolpar, sådd av gräs och plantering av nya träd. Dessa arbeten är väderberoende och kan inte utföras under vintermånaderna. Arbetet kommer på grund av detta stå still under de kommande månaderna och återupptas när vädret tillåtet.

Sex nya körsbärsträd kommer att planteras på grönytorna mellan Pliggvägen och Solberga bollplan för att ersätta de träd som har tagits ner.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan: Grontmij Landskapsarkitekter.
Barn som leker med drake. I bakgrunden hus.
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam

Kontakt

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad