dcsimg
Vy på hus. Människor som promenerar.
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam
Projekt Pågående

Nytt bostadsområde vid Solberga bollplan

Solberga

400 nya bostäder och en ny idrottsanläggning har byggts i området nära Solberga bollplan.

Projektfakta

Idrottsanläggning och 400 nya bostäder

400 nya lägenheter byggs i området nära Solberga bollplan och Solbergaskolan. Den nya idrottsanläggningen är färdigbyggd. Stadens arbeten pågår till och från i olika etapper fram till 2019. Arbete med finplaneringen för hela området påbörjades i augusti 2017 och beräknas vara färdigt hösten 2019.

Wallenstam och Stockholmshem är byggherrar

Wallenstam bygger 148 hyresrätter utmed Folkparksvägen, projektet Grönskan. Projektet består av totalt fyra hus och byggnationen beräknas pågå till slutet av 2017. Entreprenör är Mecon Bygg AB. Wallenstam har lanserat en egen bostadskö. Läs mer om projektet och ställ dig i kön.

Wallenstam bygger 170 bostäder, 90 hyresrätter och 80 bostadsrätter, inom ramen för projektet Orangeriet. Tornstaden är entreprenör. Läs mer.

Stockholmshem bygger två femvåningshus med 74 hyresrätter vid gamla Solberga bollplan längs den nya Tåhättevägen. Inflyttning från hösten 2017. Frank Projektpartner är projektledningsföretag. Läs mer om projektet på Stockholmshems webbplats.

Lägenheterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling efter kötid, bostad.stockholm.se eller på telefon 08-785 88 30.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan: Grontmij Landskapsarkitekter.
Barn som leker med drake. I bakgrunden hus.
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam

Kontakt

Vanja Westerlund

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad