dcsimg
Vy på hus. Människor som promenerar.
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam
Projekt Pågående

Nytt bostadsområde vid Solberga bollplan

Solberga

400 nya bostäder och en ny idrottsanläggning har byggts i området nära Solberga bollplan.

Projektfakta

Idrottsanläggning och 400 nya bostäder

400 nya lägenheter byggs i området nära Solberga bollplan och Solbergaskolan. Den nya idrottsanläggningen är färdigbyggd. Stadens arbeten pågår till och från i olika etapper fram till 2019. Arbete med finplaneringen för hela området påbörjades i augusti 2017 och beräknas vara färdigt hösten 2019.

Wallenstam har byggt 148 hyresrätter utmed Folkparksvägen, projektet Grönskan. Projektet består av totalt fyra hus och byggnationen beräknas pågå till slutet av 2017. Entreprenör är Mecon Bygg AB. 

Wallenstam har byggt 170 bostäder, 90 hyresrätter och 80 bostadsrätter, inom ramen för projektet Orangeriet. 

Stockholmshem har byggt två femvåningshus med 74 hyresrätter vid gamla Solberga bollplan längs den nya Tåhättevägen.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planskedet.
Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Illustrationsplan: Grontmij Landskapsarkitekter.
Barn som leker med drake. I bakgrunden hus.
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam
Visionsbild för Solberga bollplan. Bild: Wallenstam

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad