Cyklister
Projekt Genomfört

Nytt cykelfält på Karlavägen

Östermalm

Syftet med projektet var att åtgärda den saknade länken i Karlavägens pendlingscykelstråk samt att skapa ett utrymme i gatan för cyklister för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister.

Projektfakta

1200 meter nytt cykelfält på Karlavägen

På sträckan mellan Karlaplan och Banérgatan målades nya cykelfält i bägge riktningarna för att skapa ett fredat utrymme för cyklister.

Mellan Banérgatan och Oxenstiernsgatan var gatan för smal för att få plats med nya cykelfält utan att begränsa framkomligheten för stombuss och övrig fordonstrafik. Därför togs beslutet att flytta kantstenen inåt cirka 1,5 meter på ena sidan av mittallén.

På den andra sidan av mittallén kunde inte kantstenen flyttas då trädens rötter låg för nära inpå och riskerade att få skador. För att få plats med cykelfältet togs därför parkeringen på denna sida av gatan bort. Efter att dessa åtgärder utförts kunde ett nytt cykelfält med 1,5 - 1,75 meters bredd målas upp även på sträckan Banérgatan – Oxenstiernsgatan.

Projekt resulterade i totalt cirka 1200 meter nytt cykelfält på Karlavägen.
Projektkostnad en miljon kronor av cykelmiljarden

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad