Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Projekt Genomfört

Nytt kvarter vid gamla Bussenhusskolan

Tensta

I kvarteret Ledinge 1, på platsen där Bussenhusskolan tidigare låg, har Svenska Bostäder byggt ett nytt bostadskvarter med 170 hyresrättslägenheter.

Projektfakta

De 170 lägenheter är fördelade på sju punkthus med en gemensam gård mellan husen. De tre husen i norr är sex våningar höga, och de fyra i söder sex våningar med souterrängvåning. I bottenvåningarna finns möjlighet till verksamhetslokaler.

Husen har byggs enligt principerna för Stockholmshusen.
Stockholmshusen

Projektet ger ett tillskott av bostäder med närhet till naturområden och Tensta centrum.

Konstgräsplanen och basketplanen som ligger i nära anslutning har behållits och rustades upp under 2015.

Bussenhusskolans verksamhet lades ner under 2012. Efter att lokalerna stått tomma en längre tid revs skolan vintern 2015/16 då staden bedömde att det inte fanns behov av fler skolor i området. På grund av det stora bostadsbehovet i Tensta liksom i hela Stockholm bestämdes att nya bostäder skulle byggas på platsen.

Svenska Bostäder är byggherre.

Första inflyttningarna skedde i juni 2020.

Stockholmshusen

Bildgalleri

Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad