dcsimg
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Projekt Pågående

Nytt kvarter vid gamla Bussenhusskolan

Tensta

I kvarteret Ledinge 1, på platsen där Bussenhusskolan tidigare låg, föreslår Stockholms stad ett nytt bostadskvarter med cirka 170 hyresrättslägenheter.

Projektfakta

Vad?

I detaljplanen föreslås 170 lägenheter fördelade på sju punkthus med en gemensam gård mellan husen. De tre husen i norr är sex våningar höga, och de fyra i söder sex våningar med souterrängvåning. I bottenvåningarna finns möjlighet till verksamhetslokaler.

Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen.
Stockholmshusen

Projektet ger ett tillskott av bostäder med närhet till naturområden och Tensta centrum.

Konstgräsplanen och basketplanen som ligger i anslutning ska vara kvar. Bollplanerna har rustats upp under 2015.

Varför?

Bussenhusskolans verksamhet lades ner under 2012. Efter att lokalerna stått tomma en längre tid revs skolan vintern 2015/16 då staden bedömde att det inte fanns behov av fler skolor i området. På grund av det stora bostadsbehovet i Tensta liksom i hela Stockholm planeras nu nya bostäder på platsen.

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre.

När?


Planerad inflyttning i juni 2020.

Läs mer om byggstarten här.

Stockholmshusen

Bildgalleri

Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen
Tensta, Stockholmshusen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Sofia Eriksson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Zeinab Jama

Projektledare, exploateringskontoret

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad