dcsimg
Flygvy Stockholms livsmedelscentrum. Cedervall arkitekter 2018
Flygvy Stockholms livsmedelscentrum. Cedervall arkitekter 2018
Projekt Planerat

Nytt livsmedelscentrum i Stockholm

Larsboda

Stockholms stad vill utveckla Slakthusområdet till en stadsdel med bostäder, handel och kontor. Därför ska Stockholms stad bygga ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, Sillö 4 och del av Farsta 2:1, med plats för företag som lämnar Slakthusområdet. Företagarna kommer att erbjudas nya, moderna och ändamålsenliga lokaler anpassade för livsmedelsproduktion.

Projektfakta

Ett nytt livsmedelsområde eller andra goda evakueringslösningar för företagare som lämnar Slakthusområdet

I augusti 2018 träffade Stockholms stad en avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg gällande utveckling i Slakthusområdet. Avsiktsförklaringen innebär att Atrium Ljungberg ges möjlighet att köpa och utveckla delar av Slakthusområdet och i och med affären övertar de också ansvaret för hyresgästerna. För att lösa evakueringen för de företagare som måste lämna området har Atrium Ljungberg en option på att utveckla hela eller delar av Stockholms livsmedelscentrum.

Affären kräver ett beslut i kommunfullmäktige. Om affären går igenom i kommunfullmäktige under det första kvartalet 2019 sker övertagandet av byggnaderna och befintliga hyreskontrakt den 1 april 2019.

Som kommersiell aktör och som en fastighetsägare med bred fastighetsportfölj, har Atrium Ljungberg goda förutsättningar att utveckla Stockholms livsmedelscentrum eller hitta andra bra evakueringslösningar för hyresgästerna.

Vad händer nu?

Stockholms stad fortsätter arbetet med Stockholms livsmedelscentrum, under ledning av Atrium Ljungberg, till dess att avsiktsförklaringen träder i kraft. Hösten 2018 träffar Stockholms stad och Atrium Ljungberg gemensamt berörda hyresgäster för att diskutera evakueringslösningar.

Pressmeddelande: Stockholms stad presenterar nya planer för Slakthusområdet tillsammans med Atrium Ljungberg

Nyheter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.
Bygg- och plantjänsten

Läs mer om

Kontakt

Fastighetskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad